• Sākums >
  • Priekšlikumu sagatavošana aizsargāto teritoriju pārklājuma paplašināšanai Latvijas sauszemes teritorijā, atbilstoši ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2030 mērķiem.

Priekšlikumu sagatavošana aizsargāto teritoriju pārklājuma paplašināšanai Latvijas sauszemes teritorijā, atbilstoši ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2030 mērķiem.

Reģ Nr. 1-08/24/2022

Projekta mērķis

Priekšlikumu sagatavošana aizsargājamo teritoriju pārklājuma paplašināšanai Latvijas sauszemes teritorijā, atbilstoši ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2030 gadam 30/10 mērķiem.

Projekta uzdevumi

1. Iepirkuma tehniskās specifikācijas sagatavošana, iepirkuma procedūras īstenošana, līguma slēgšana ar darba izpildītāju; 2. Līdzšinējo pētījumu un pieredzes apkopošana un analīze; 3. Vismaz divu sanāksmju organizēšana kritēriju izstrādei un to zinātniskās pamatotības analīzes apspriešanai; 4. Kritēriju izstrāde; 5. Analīzes rīka izstrāde; 6. Valsts mēroga aizsargājamo dabas teritoriju indikatīvas kartes izstrāde.

Projekta rezultāti

1. Izstrādāta iepirkuma dokumentācija (t.sk. tehniskā specifikācija), veikta iepirkuma procedūra, izvēlēts potenciālais pretendents un sagatavotis iepirkuma protokols, noslēgts līgums darba uzdevumu izpildei; 2.1. Apkopotas darba mērķim atbilstošas zinātniskās publikācijas (pārskata tabulas veidā, kur norādītas atsauces uz pētījumiem vai projektiem, kopsavilkums par būtiskākajiem secinājumiem); 2.2. Sagatavota atskaite ar izvērtējumu par potenciāli pielietojamu pieeju izmantošanas lietderību Latvijā, katras pieejas priekšrocībām un trūkumiem, tai skaitā iespējām kombinēt dažās iespējas; 2.3. Sagatavoti priekšlikumi datu kopas izveidei (ģeotelpisko un citu datu). 3.1. Noorganizētas vismaz divas sanāksmes (ar dabas ekspertiem un ar šo tēmu saistītiem nozaru speciālistiem un zinātniekiem un ar citām ieinteresētajām pusēm); 3.2. Saņemti un izvērtēti priekšlikumi un viedokļi no dažādu jomu ekspertiem kritēriju izstrādāšanai un Latvijas aizsargāto teritoriju tīkla paplašināšanai. 4. Izstrādāts kritēriju saraksts un to pamatojumi (ziņojums) aizsargāto teritoriju tīkla plānošanā, nodrošinot aizsargāto dabas teritoriju pārklājumu Latvijā līdz 30% no valsts sauszemes teritorijas; 5. Izstrādāts analīzes rīks, t.s. datu analīzes projektējums dokumentācija, rīka lietošanas rokasgrāmata; 6. Izstrādāta / modelēta aizsargāto dabas teritoriju indikatīva karte (kartes tīklojuma šūnas (grid cell) izmērs ne mazāks kā 1 km2).

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 31.12.2022
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 150 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 150 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 150 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.