Vide prožektoru gaismā

Reģ Nr. 1-08/247/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Realizējot reģionālus pasākumus - izklaidējošu, interaktīvu stāvizrādi (caur humoru un interaktīvu darbību, nepiespiestā formā) 5 Latvijas reģionu pilsētās - vismaz 400 Latvijas reģionu iedzīvotāju auditorijai aktualizēti būtiskie vides uzturēšanas jautājumi, nodota informācija par klimata pārmaiņām un netieši iztirzāti katra indivīda uzvedības paradumi ilgtspējīgu vides risinājumu ieviešanā. Ilgtermiņa: Rosināt sabiedrības attieksmes maiņu par savām līdzdalības iespējām un pienākumiem rūpēs par apkārtējo vidi, popularizēt resursu efektīvāku un/vai vairākkārtēju izmantošanu un palielināt zināšanas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgiem risinājumiem, kur iesaistītās katrs indivīds, katra mājsaimniecība, liekot pamatus ilgtspējīgai sabiedrībai.

Projekta uzdevumi

Projekta ietvaros tiks izstrādāta mērķauditorijai saistošas vides akcija un organizēts vides izglītības publisks pasākums. Atbilstošie darba uzdevumi ir: 1. Izstrādāt publiskas akcijas (plašāka vēriena pasākums kāda mērķa sasniegšanai) koncepciju; 2. Zinātniski korektas informācijas atlase un sagatavošana (dati scenārijam; lokālās vides problēmu situācijas analīze projekta pasākumu norises vietās); 3. Sagatavotās informācijas pārveidošana mākslinieciskā formā - scenārija izstrāde; 4. Akcijas pasākumu publicitātes nodrošināšana; 5. Interaktīva un izglītojošā pasākuma realizācija 5 reģionu pilsētās un apdzīvotās vietās - mazpulku vasaras nometnē Ļaudonā, sarunu festivālā “Lampa” Cēsīs u.c., ietverot interaktīva stenda Šķirojamo atkritumu daudzveidība izveidi - izrādes skatītāji kā ieejas biļeti uzrāda otrreizēji izmantojamas lietas, kā arī 3 citās reģionu pilsētās. 6. Sadarbības izveidošana ar reģionāli piekritīgajām atkritumu apsaimniekošanas organizācijām; 7. Rezultātu izvērtējums gan pēc apmeklētāju statistikas, gan empīrisko datu (diskusijas, viedokļi, jautājumi) apkopošana, analīze un nodošana atbilstīgajām institūcijām kā piemēram, atkritumu apsaimniekošanas organizācijai vai pašvaldībai.

Projekta rezultāti

1. Izstrādāta publiskās akcijas koncepcija; 2. Sagatavota zinātniski korekta, publikācijās balstīta informācija par jaunākajiem pētījumiem projekta prioritārajās sfērās, kā arī raksturota lokālās (pasākuma norises vietas) pašvaldības vides politika; 3. Izveidots pasākuma jeb stāvizrādes mākslinieciskais scenārijs. Plānots, ka sagatavotais scenārijs paliek organizācijas īpašumā, kas dod iespēju šo scenāriju izmantot citos pasākumos, tādējādi nodrošinot projekta ilgtspēju; 4. Noorganizēts pasākums vismaz piecās Latvijas pilsētās vai apdzīvotās vietās, piesaistot kopumā vismaz 400 skatītājus - izglītojot gan caur humoru par klimata pārmaiņām un no tā izrietošajiem jautājumiem, gan izspēlēti praktiski piemēri un situāciju modeļi, kas liktu aizdomāties un veicinātu pozitīvu lēmumpieņemšanu atkritumu šķirošanas jautājumā; 5. Apkopotas un iesniegtas lokālajai pašvaldībai auditorijas sabiedriskās domas tendences (kalpos kā ieteikumu bāze vietējās pašvaldības vides politikas uzlabošanai), kā arī, iespēju robežās, jautājumu atbildes publiskotas organizācijas mājas lapā; 6. Sociālajos tīklos, kā arī organizācijas mājaslapā publiskoti fakti un padomi, kā arī humoristiski izrādes fragmenti - projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšanai un mērķauditorijas paplašināšanai; Ilgtermiņa rezultāts definēts, ka vismaz 100 mājsaimniecības uzsāk dalīto atkritumu šķirošanu, tomēr projekta aktivitāšu specifiskuma dēļ, nav objektīvi pārbaudāms.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.11.2018
Īstenotājs Latvijas Mazpulki
Rīga, Ezermalas iela 24/26, LV-1014
Projekta kopējās izmaksas 32 126.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 27 306.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 12 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.