• Sākums >
  • Vides apziņas celšana par dzidrūdens ezeriem un to videi draudzīgu apsaimniekošanu Latgalē

Vides apziņas celšana par dzidrūdens ezeriem un to videi draudzīgu apsaimniekošanu Latgalē

Reģ Nr. 1-08/242/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Sagatavot ceļojošo izstādi „Sauleskalna ezerzemes daba un ainavas” un izglītojošus praktiskus seminārus par Sauleskalna ezerzemes dzidrūdens ezeru dabas vērtībām un to videi draudzīgu apsaimniekošanu, izstādīt un sniegt tos astoņās Latgales pieturvietās (pieci novadi), seminārus organizējot vienpadsmit Latgales pieturvietās (trīs novadi). Ilgtermiņa: Veicināt Sauleskalna ezerzemes un apkārtējo novadu iedzīvotāju (t.sk. skolu jauniešu) vides apziņu, izpratni un iemaņas, lai ar videi draudzīgiem apsaimniekošanas paņēmieniem saglabātu dzidrūdens ezeru dabas vērtības un piemērotos klimata izraisītām izmaiņām, kā arī stiprinātu atbildīgu dzīvesveidu un novada piederības apziņu.

Projekta uzdevumi

1. Ceļojošas fotoizstādes „Sauleskalna ezerzemes daba un ainavas” sagatavošana. 2. Ceļojošās fotoizstādes „Sauleskalna ezerzemes daba un ainavas” organizēšana un uzstādīšana. 3. Izglītojošo semināru par Sauleskalna ezerzemes dzidrūdens ezeru dabas vērtībām un to videi draudzīgu apsaimniekošanu sagatavošana un norise.

Projekta rezultāti

1. Sagatavota ceļojošā izstāde „Sauleskalna ezerzemes daba un ainavas”; 2. Sagatavots praktiski izglītojošs seminārs par Sauleskalna ezerzemes dzidrūdens ezeru dabas vērtībām un to videi draudzīgu apsaimniekošanu un piemērošanos klimata izmaiņām; 3. Izstāde „Sauleskalna ezerzemes daba un ainavas” izstādīta astoņās Latgales pieturvietās – Skaistā, Dagdā, Aulejā, Krāslavā, Kombuļos, Aglonā, Ludzā un Preiļos, aptverot vidēji 2000 cilvēku lielu auditoriju; 4. Izglītojošie semināri par Sauleskalna ezerzemes dabas vērtībām, reliktiem bagāto dzidrūdens ezeru un tajos ietekošo upju un meliorācijas sistēmu videi draudzīgu apsaimniekošanu un piemērošanos klimata izmaiņām, kā arī Sauleskalna ezerzemes ģeogrāfisko raksturojumu un izcelšanos novadīti vienpadsmit Latgales pieturvietās, t.sk. arī četrās skolās – Aglonā (Aglonas vidusskola), Dagdā (Dagdas vidusskola), Andrupenē (Andrupenes Tautas nams), Aulejā (Aulejas Tautas nams), Grāveros (Grāveru Tautas nams), Kombuļos (Kombuļu Tautas nams), Konstantinovā (Konstantinovas Tautas nams), Skaistā (Skaistas Tautas nams), Šķeltovā (Šķeltovas Tautas nams) un Krāslavā (Krāslavas Valsts ģimnāzija, Krāslavas Varavīksnes vidusskola) (viena semināra ilgums 1,5 – 2 stundas), kopā aptverot vidēji 500 cilvēku lielu auditoriju. 5. Izdotas un izstādes un praktisko semināru apmeklētājiem izdalītas astoņu seno un četru mūsdienu fotogrāfiju 30 000 kartiņas, kā arī 500 jau pieejamie izglītojošie bukleti par videi draudzīgu ūdeņu apsaimniekošanu Latvijā; 6. Sadarbībā ar Latvijas Pastu izdota un sabiedrībā reklamēta jauna pastmarka „Smalkā najāda Najas tenuissima” (šobrīd paredzētais metiens 30 000 eks., nomināls 0,85 euro (www.pasts.lv.); 7. Ar ceļojošās izstādes un semināru, kā arī plašsaziņas līdzekļu palīdzību informācija par Sauleskalna reliktiem bagāto dzidrūdens ezeru dabas vērtībām, to videi draudzīgu apsaimniekošanu un piemērošanos ar klimata izmaiņām saistītajām tiešā veidā sniegta 2500 cilvēku lielai auditorijai, netiešā veidā – 50 000 cilvēku lielai auditorijai. 8. Īstenota komunikācija masu medijos (vismaz 10 publikācijas) un e–vidē (regulāra komunikācija).

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.11.2018
Īstenotājs Latvijas Dabas fonds
Rīga, Vīlandes iela 3 - 7, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 22 019.38 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 19 599.92 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.