• Sākums >
  • Dienas nometne „Mēs Dieva dabā”

Dienas nometne „Mēs Dieva dabā”

Reģ Nr. 1-08/242/2015

Projekta mērķis

Veicināt 30 bērnu izpratni par vidi un dabu, kā Dieva radītu pasauli, motivējot viņus izmantot ieg ūtās zināšanas pēc nometnes beigām.

Projekta uzdevumi

1. Noorganizēt kristīgu dienas nometni par vidi bērniem, tai skaitā sociālā riska bērniem. 2. Caur Bībeles pamatprincipiem, veicināt dalībnieku izpratni par vides un dabas aizsardzības pasākumiem Ozolnieku novadā. 3. Iepazīstināt nometnes dalībniekus ar bīstamo atkritumu pārstrādi Emburgā. 4. Apmeklēt vietējās un valsts nozīmes uzņēmumus un muzejus, kuru darbība saistīta ar vidi, dabas aizsardzību un resursu taupīšanu. 5. Noformēt 38 T-kreklus dalībniekiem, nometnes aktivitāšu vadītājiem un atbalstītājiem. 6. Sagatavot un īstenot noslēguma pasākumu. 7. Noorganizēt plānotos publicitātes pasākumus.

Projekta rezultāti

1. Noorganizēta 6 dienu nometne Ozolnieku novada 30 bērniem, tai skaitā sociālā riska bērniem. 2. 30 bērniem sniegts priekšstats par vides un dabas aizsardzības pasākumiem Ozolnieku novadā, organizējot ar vidi saistītas nodarbības, spēles, ekskursijas un radošās darbnīcas (sk. nometnes programmu). 3. 30 bērni iepazīstināti ar bīstamo atkritumu pārstrādi Salgales pagastā un nepieciešamību šķirot atkritumus. 4. Apmeklēti uzņēmumi „E-Daugava”, Tērvetes dabas parks, Rīgas dabas muzejs un jūrmala, paplašinot 30 bērnu zināšanas par vides saudzēšanu. 5. Izveidoti un noformēti 38 T-krekli, uz kuriem uzdrukāta arī informācija par projekta finanšu avotiem. 6. Sagatavots un īstenots noslēguma pasākums, kura laikā nometnes dalībnieki būs iekārtojuši savu radošo darbiņu izstādi un rādījuši priekšnesumu, kurus būs sagatavojuši nometnes laikā. 7. Ievietota publicitātes informācija Ozolnieku novada avīzē un mājas lapā www.ozolnieki.lv.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 15.09.2015
Īstenotājs Salgales atbalsta biedrība
salgales pagasts, Emburga "Vīgriezes", LV-3045
Projekta kopējās izmaksas 4 124.60 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 489.90 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 489.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.