• Sākums >
  • Atgriešanās pie videi draudzīga dzīvesveida

Atgriešanās pie videi draudzīga dzīvesveida

Reģ Nr. 1-08/239/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Projekta tiešais īstermiņa mērķis ir informēt un izglītot par videi draudzīgu dzīvesveidu, resursu efektīvu izmantošanu, kā arī par vides problēmām, aktualizējot tās dažādu paaudžu vidū draudzēs. Ilgtermiņa: Ilgtermiņa mērķis ir mainīt mērķgrupas ikdienas ieradumus, mazinot patērēšanas mentalitāti, uzņemoties atbildību par savu rīcību, kā arī realizējot kopienas potenciālu darboties kopā, rūpējoties par apkārtējo vidi.

Projekta uzdevumi

1. Īstenot akcijas, tai skaitā: a) informācijas izplatīšana par projektu draudzēs, medijos (plašsaziņas un sociālajos), b) ekspertu lekcijas un diskusijas par videi draudzīgu dzīvesveidu draudžu pārstāvjiem, c) materiālu sagatavošana akcijas norisei. 2. Iepazīstināšana ar videi draudzīgu dzīvesveidu: *pasākums (lekcijas (no Latvijas un ārvalstu ekspertiem) + diskusija +ieteikumu apkopošana + darbnīcas pieaugušajiem un bērniem par videi draudzīgu dzīvesveidu), Rīgā; *pasākums (lekcija + diskusija + darbnīcas pieaugušajiem un bērniem par videi draudzīgu dzīvesveidu), Bruknas muižā; *pasākums (lekcija + diskusija + darbnīcas pieaugušajiem un bērniem par videi draudzīgu dzīvesveidu), Aglonā; *brošūras par videi draudzīgu dzīvesveidu sagatavošana - tirāža 2000 eksemplāri, 4 A5 lpp, krāsains; *video adaptēšana izmantošanai draudzēs un akcijas pasākumos; *izglītojošu plakātu izveide gan virtuālā, gan printētā veidā; *infografikas izveide; * iniciēta lokālo pasākumu norise draudzēs visā Latvijā, izmantojot akcijas laikā radītos materiālus; *noslēguma atskaite (pieejama online), kurā būs ieteikumi kristiešiem, kā dzīvot videi draudzīgāk šeit un tagad Latvijā, draudžu pieredze ar ieteikumiem ikdienas rīcību mainīšanai, vecākās paaudzes stāsti par videi draudzīgu dzīvesveidu, jauniešu uzskati par to, kā būt aktīvākiem un iesaistīties vides apziņas veicināšanā.

Projekta rezultāti

1. Vismaz 500 cilvēki iesaistīti praktiskās, izglītojošās un radošās aktivitātēs, līdzdarbojoties semināros, darbnīcās Rīgā, Aglonas novadā un Bauskas novadā. 2. Adaptēti video materiāli par projekta tēmu, kuras tiks ievietotas interneta vidē, izmantotas akcijā un izplatīti pa dažādiem kanāliem publiskai lietošanai. 3. Izveidota inforgrafika, ko izmantos gan akcijas pasākumos, gan tiks aicināti izmantot lokālajos draudžu pasākumos. 4. Iespiestas brošūras par videi draudzīgu dzīvesveidu, informācijas izplatīšana par projekta norisi draudzēs. 5. Informatīvs materiāls/plakāts ar ieteikumiem, ko ikviena draudze/draudzes loceklis var ieviest savā ikdienā. 6. Aptaujāti vismaz 50 pasākumu apmeklētāji un 5 padziļinātas sarunas ar dalībniekiem - mērķis izvērtēt pasākumu apmeklētāju ietekmi uz vidi un noskaidrot akcijas laikā veikto aktivitāšu nozīmīgumu. 7. Akcijas komunikācijas ietvaros par aktuālo tematu tiks informētas visas Latvijas draudzes, draudžu locekļi, brīvprātīgie. Iniciēti lokālie pasākumi Latvijas draudzēs par akcijas tēmu (Latvijā ir ap 1000 draudzes). 8. Kopumā par aktuālo projekta tematu uzzinās iedzīvotāji, kas lieto organizācijas un sadarbības partneru sociālos medijus, ziņu lapas u.c. tiešos kanālus. 9. Noslēguma ziņojums, kas ir pieejams iesaistīto draudžu un sadarbības partneru organizāciju mājaslapās.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.11.2018
Īstenotājs Caritas Latvija
Rīga, M.Pils iela 2A, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 20 518.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 18 448.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.