• Sākums >
  • Latvijas vides nodokļu efektivitātes novērtējums atbilstoši OECD prasībām un to attīstības iespēju izvērtējums ES aprites ekonomikas un resursu efektivitātes politikas kontekstā

Latvijas vides nodokļu efektivitātes novērtējums atbilstoši OECD prasībām un to attīstības iespēju izvērtējums ES aprites ekonomikas un resursu efektivitātes politikas kontekstā

Reģ Nr. 1-08/239/2015

Projekta mērķis

Veikt Latvijā vides politikā pielietoto nodokļu efektivitātes novērtējumu atbilstoši OECD vadlīnijām un rekomendācijām un izvērtēt vides jomā izmantoto nodokļu iespējamo attīstību kontekstā ar ES aprites ekonomikas un ekonomikas zaļināšanas prasībām.

Projekta uzdevumi

1) izvērtēt OECD vides un atkritumu jomas lēmumus un rekomendācijas un apkopot OECD un Eiropas Komisijas jaunākajos (pēdējo 2 gadu laikā) pētījumos un publiski pieejamos pārskatos (Environmental performance review; Economic Survey u.c.) izmantotos kritērijus un metodes ekonomisko instrumentu (vides nodokļu) efektivitātes novērtēšanai 1 nedēļas laikā pēc līguma stāšanās spēka (3-5 lpp. apjoms); 2) izstrādāt un saskaņot ar VARAM VAD novērtējuma metodoloģiju un pētījuma plānu abiem pētījuma posmiem un prezentēt ekspertu seminārā (eksperti no VARAM, FM, EM, ZM, VM) - 1 nedēļas laikā pēc līguma stāšanās spēka (3-5 lpp. apjoms); 3) sagatavot ar OECD prasībām saistītā pētījuma sākotnējo ziņojumu un secinājumus un prezentēt tos apspriešanai ekspertu (eksperti no VARAM, FM, EM, ZM, VM) seminārā ne vēlāk kā līdz 30.jūnijam; 4) veikt detālu novērtējumu un sagatavot gala ziņojums latviešu valodā un kopsavilkumu latviešu un angļu valodās atbilstoši OECD prasībām; 5) izvērtēt ES dokumentus un EK pasūtīto pētījumu rezultātus attiecībā uz aprites ekonomiku, resursu efektivitāti un zaļo izaugsmi un sagatavot izvērtējumu vides jomā izmantoto nodokļu iespējamo attīstību šajā kontekstā; 6) balstoties uz 4.uzdevuma secinājumiem sagatavot Latvijas vides politikā pielietoto nodokļu (ar vides aizsardzību saistīto nodokļu) izvērtējuma ziņojumu attiecībā uz aprites ekonomiku un zaļā budžetu reformu un veikt dabas resursu nodokļa efektivitātes novērtējumu, identificēt iespējamus jaunus nodokļa objektus/objektu grupas un prezentēt ziņojumu VARAM, FM, EM, ZM, VM ekspertu sanāksmē.

Projekta rezultāti

1. Vides nodokļu novērtējuma metodoloģija (3-5 lpp.); 2. Pētījuma sākotnējie secinājumi ar konkrētām prasībām attiecībā uz ekonomisko instrumentu izmantošanas efektivitāti un izvēles prasībām atbilstoši OECD aktiem (http://acts.oecd.org/Instruments/ListBySubjectView.aspx); 3. OECD vides nodokļu sistēmas pētījuma novērtējuma ziņojums un tā kopsavilkumi 2 valodās; 4. Dabas resursu nodokļa sistēmas efektivitātes un turpmākās attīstības novērtējuma ziņojums (latviešu valodā, ~100 lpp,) un kopsavilkums (latviešu un angļu valodās; ~10 lpp katrā val.); 5. 2 ekspertu sanāksmes.

Vadlīnija Gaisa aizsardzība un klimata pārmaiņa
Realizācijas laiks 20.12.2015
Īstenotājs Zaļā brīvība
Rīga, Lapu iela 17, 2. stāvs, LV-1002
Projekta kopējās izmaksas 9 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.