• Sākums >
  • Zivju resursu aizsardzības akcija „Dzīvais ūdens 2018”

Zivju resursu aizsardzības akcija „Dzīvais ūdens 2018”

Reģ Nr. 1-08/238/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Iespēju robežās samazināt zivju resursu nelikumīgu ieguvi Latvijas ūdenstilpēs vai to daļās, kurās biedrības „Latvijas Makšķernieku asociācija” Mobilā grupa veiks kontroles reidus, īpašu vērību veltot operatīvu prevencijas pasākumu veikšanai un kontroles regularitātei (sevišķi lašveidīgo zivju migrācijas un nārsta laikā rudenī). Ilgtermiņa: Samazināt zivju resursu nelikumīgas ieguves līmeni valstī.

Projekta uzdevumi

1. Atsevišķi vai kopā ar VVD inspektoriem vidēji mēnesī veikt 12 kontroles reidus, projekta īstenošanas laikā kopumā veikt 96 kontroles reidus. 2. Iespēju robežās ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību informēt sabiedrību par zivju resursu aizsardzības un izmantošanas uzraudzības pasākumiem un aktualitātēm.

Projekta rezultāti

1. Projekta īstenošanas laikā kopumā veikti 96 kontroles reidi, LMA Mobilai grupai (pašlaik tās sastāvā ir 10 VVD pilnvarotās personas – sabiedriskie vides inspektori, kuri sadarbojas ar 15 brīvprātīgajiem palīgiem, kuri tieši piedalās kontroles reidu veikšanā) tos veicot atsevišķi vai sadarbībā ar VVD inspektoriem. 2. VVD Zvejas kontroles departamentam ikmēnesi iesniegti veikto kontroles reidu dokumenti - Pārbaudes akti un Izņemšanas protokoli, kā arī nodoti izņemtie nelikumīgie zivju ieguves rīki (ja tādi tiks konstatēti un izņemti). 3. LVAFA ikmēnesi iesniegtas atskaites par LMA Mobilās grupas atsevišķi un kopā ar VVD inspektoriem veiktajiem kontroles reidiem. Atskaitēs norādīts veikto kontroles reidu kopskaits, ūdenstilpes vai to daļas, kurās konkrētos datumos veikti kontroles reidi, un personas, kuras piedalījās katrā kontroles reidā, kā arī atskaitēm klāt pievienotas VVD Zvejas kontroles departamentam iesniegto kontroles reidu dokumentu - Pārbaudes aktu un Izņemšanas protokolu kopijas, kā arī akti par automašīnu izmantošanu kontroles reidu nodrošināšanai. 4. LVAFA iesniegtas atskaites par sniegtajām preses relīzēm un dalību radio pārraidēs par zivju resursu aizsardzības un izmantošanas uzraudzības pasākumiem un aktualitātēm.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.12.2018
Īstenotājs Latvijas Makšķernieku asociācija
Rīgas rajons, Ādažu pag., Baltezera iela 1a, Baltezers, LV-2164
Projekta kopējās izmaksas 19 894.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 19 894.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 11 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.