• Sākums >
  • Starptautiskā sadarbība labākai vides pārvaldībai

Starptautiskā sadarbība labākai vides pārvaldībai

Reģ Nr. 1-08/22/2022

Projekta mērķis

Stiprināt VVD kā pilnvērtīga un augsti profesionāla partnera tēlu starptautiskā līmenī piesārņojuma ierobežošanas un radiācijas drošības jomā un aktīvi piedalīties starptautisko profesionālo organizāciju darbā, sekmējot divvirzienu pieredzes apmaiņu profesionālās izcilības veicināšanai. Noorganizēt semināru; Nodrošināt dalību Starptautiskās atomenerģijas aģentūras pasākumos; 5 (piecu) VVD "Tehnoloģiju darba grupas" dalībnieku dalība starptautiskos pasākumos; Noorganizēt sadarbības sanāksmi ar Baltijas valstu vides iestāžu kolēģiem vides piesārņojuma ierobežošanas jomā.

Projekta uzdevumi

1. VVD darbinieku dalība Starptautiskās atomenerģijas aģentūras pasākumos: 1.1. Nodrošināt dalību, Latvijas ziņojuma aizstāvēšanu un atbilžu sniegšanu SAEA Kopējā lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu drošas pārvaldības konvencijas 7.pārskata sanāksmē; 1.2. Nodrošināt dalību (pārstāvniecību) un Latvijas pozīcijas paušanu izskatāmajos jautājumos SAEA 66.Ģenerālkonferencē. 2. VVD darbinieku dalība starptautiskos pasākumos tehnoloģiju attīstībai: 2.1. Nodrošināt dalību starptautiskos pasākumos (semināros, izstādēs, konferencēs), lai gūtu zināšanas, sadarbības kontaktus un veiktu zināšanu tehnoloģiju jomā pārnesi VVD darbā. 3. Baltijas valstu regulatoru radiācijas drošībā seminārs: 3.1. Veikt tirgus izpēti 2 darba dienu pasākuma (semināra) norises nodrošināšanai 30 personām (ar nakšņošanu un ēdināšanu); 3.2. Noorganizēt semināru Baltijas valstu regulatoriem radiācijas drošībā (2 darba dienas). 4. Baltijas valstu vides iestāžu sadarbības sanāksme vides piesārņojuma ierobežošanas jomā: 4.1. Veikt tirgus izpēti sanāksmes tehniskai apkalpošanai (kafijas pauzes un ēdināšana) 20 personām; 4.2. Noorganizēt sanāksmi Baltijas valstu vides iestāžu sadarbībai vides piesārņojuma ierobežošanas jomā.

Projekta rezultāti

1. VVD darbinieku dalība Starptautiskās atomenerģijas aģentūras pasākumos: 1.1. Nodrošināta 1 (viena) VVD darbinieka dalība pasākumā (atskaite par dalību pasākumā); 1.2. Nodrošināta 1 (viena) VVD darbinieka dalība pasākumā (atskaite par dalību pasākumā). 2. VVD darbinieku dalība starptautiskos pasākumos tehnoloģiju attīstībai: 2.1. Nodrošināta 11 (vienpadsmit) VVD darbinieku dalība pasākumos (atskaites par dalību pasākumos), t.sk. apmeklēti vairāki IMPEL pasākumi – ekspertu grupas sanāksme un Rūpniecības un gaisa konference Beļģijā, nacionālo koordinatoru sanāksme un IMPEL ģenerālā asambleja Čehijā, izstāde "Ecomondo The green technology expo" Itālijā, Rimini u.c. 3. Baltijas valstu regulatoru radiācijas drošībā seminārs: 3.1. Veikta tigus izpēte, izvēlēts pakalpojumu sniedzējs un noslēgts līgums – pasākuma telpām un to nepieciešamo aprīkojumu nodrošinājums, naktsmītnēm, pasākuma ēdināšanas pakalpojumu un reprezentācijas materiālu nodrošināšanai; 3.2. Organizēts seminārs Baltijas valstu regulatoriem radiācijas drošībā ar aptuveno dalībnieku skaitu - 30 personas. 4. Baltijas valstu vides iestāžu sadarbības sanāksme vides piesārņojuma ierobežošanas jomā: 4.1. Veikta tigus izpēte, izvēlēts pakalpojumu sniedzējs un noslēgts līgums – pasākuma ēdināšanas pakalpojumu 20-30 personām un reprezentācijas materiālu nodrošināšanai; 4.2. Organizēta sanāksme Baltijas valstu vides iestāžu sadarbībai vides piesārņojuma ierobežošanas jomā ar aptuvēno dalībnieku skaitu – 20-30 personas.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 31.12.2022
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 17 784.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 17 784.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 22 854.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.