• Sākums >
  • Saldus rajona dižkoku apzināšana, izpēte, glābšana

Saldus rajona dižkoku apzināšana, izpēte, glābšana

Reģ Nr. 1-08/22/2005

Projekta mērķis

Meklēt, apzināt un pētīt Saldus rajona dižkokus, lai papildinātu informāciju un parādītu Latviju kā dižkoku zemi Eiropā.

Projekta uzdevumi

1.Apkopot līdz šim visu zināmo informāciju par dižkokiem pētāmajā apvidū; 2.Ekspedīciju gaitā taujāt, meklēt, lokalizēt nezināmos dižkokus, fiksēt tos GPS sistēmā, veikt instrumentālu daudzpusēju uzmērīšanu un fotofiksāciju; rekomendēt aizsardzības pasākumus; 3.Veidot Saldus rajona dižkoku reģistru un elektronisko datu bāzi.

Projekta rezultāti

1.Veikta dižkoku inventarizācija Saldus rajonā, izveidots reģistrs (tas tiks nodots Latvijas Vides aģentūrai, Saldus rajona padomei un pagastu pašvaldībām), veikta analīze un izpēte, dotas rekomendācijas dižkoku saglabāšanai un tālākai izmantošanai; 2.Pamatojums, lai jaunapzinātos dižkokus ar attiecīgu lēmumu iekļautu vietējās vai valsts nozīmes īpaši aizsargājamo dabas objektu sarakstos; 3.Jaunapzinātie un saglabātie dabas pieminekļi dos iespējas uzsākt dažādu virzienu zinātniskos pētījumus - dendroloģijā, dendrohronoloģijā, vēsturē u.c. 4.Radīsies reālas izredzes saglabāt latvisku ainavu; 5.Saldus rajona padome, vietējās pašvaldības un zemes īpašnieki zinās savus dabas pieminekļu un kultūrvides resursus, uz kuru bāzes varēs veidot ilgtspējīgas attīstības programmas; 6.Fiksēts līdz šim nezināms kultūrvēsturiskais mantojums (teikas, nostāsti) par apzinātajiem dižkokiem. 7.Rezultāti izmantojami dabas tūrisma veicināšanā un dažādu līmeņu teritoriju plānojumos. 8.Informēta sabiedrība ar masu informatīvo saziņas līdzekļu starpniecību - laikraksts “Saldus Zeme”, Saldus rajona mājas lapa www.saldus.lv un ASF Dabas retumu krātuve mājas lapa htp://159.148.90.170

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 15.12.2005
Īstenotājs Saldus rajona padome
Saldus, Avotu iela 12, LV-3801
Projekta kopējās izmaksas 8 895.79 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 062.30 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 557.18 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.