• Sākums >
  • Datu ieguve, apstrāde un analīze zaļas infrastruktūras lietus ūdeņu apsaimniekošanas jomā plānošanai un projektēšanai

Datu ieguve, apstrāde un analīze zaļas infrastruktūras lietus ūdeņu apsaimniekošanas jomā plānošanai un projektēšanai

Reģ Nr. 1-08/226/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Nodrošināt un izplatīt kvalitatīvus datus (nokrišņu daudzums, lietus notekūdeņu piesārņojums un zaļās infrastruktūras potenciāls attiecībā uz to attīrīšanu), kas nepieciešami kvalitatīviem lēmumiem, plānojot un projektējot lietus notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmas, veicot izmaiņas būvnormatīvos, kā arī veidojot zaļo infrastruktūru aizsardzībai pret klimata pārmaiņu rādītiem applūšanas riskiem. Ilgtermiņa: Sekmēt ilgtspējīgas lietus ūdeņu apsaimniekošanas pieeju un risinājumu pielietošanu, applūšanas risku mazināšanu, ūdens objektu stāvokļa uzlabošanu un nodrošināt Latvijas apdzīvoto vietu noturību pret klimata pārmaiņām.

Projekta uzdevumi

1. Digitalizēt vēsturiskos nokrišņu datus no 5 LVĢMC novērojumu stacijām un, izmantojot vēl 5 staciju jau digitalizētos datus, aprēķināt no vēsturiskiem datiem nokrišņu intensitātes-ilguma-biežuma (ILB) līknes. 2. Veikt monitoringu par lietus ūdeņu kvalitāti pirms un pēc attīrīšanas nesen izveidotajos 2-4 zaļas infrastruktūras risinājumu objektos, lai demonstrētu zaļās infrastruktūras izmantošanas potenciālu attiecībā uz lietus notekūdeņu attīrīšanu. Monitoringa programma (paraugu ņemšanas biežums, ūdens kvalitātes parametri) tiks izvēlēta atbilstoši konkrētās vietas īpatnībām un budžeta iespējām, un aptvers makro piesārņojumu (piem. kopējās suspendētās daļiņas, fosfors, kopējais organiskais ogleklis, amonijs), naftas produktus, smagos metālus (kadmijs, svins, niķelis u.c), un mikrobioloģiskos rādītājus. 3. Veikt citās valstīs veikto zinātnisko pētījumu apkopojumu, attiecībā uz zaļās infrastruktūras risinājumu potenciālu lietus ūdens attīrīšanai noteiktās situācijās (piem. lieli stāvlaukumi, pilsētas ielas u.c.). 4. Izstrādāt vadlīnijas iegūto datu izmantošanai lietus kanalizācijas un zaļās infrastruktūras projektēšanā un pilsētplānošanā. 5. Popularizēt izstrādātās vadlīnijas un iepazīstināt plašāku speciālistu loku ar iegūtajiem datiem un apkopoto informāciju, tai skaitā 4 semināru ietvaros.

Projekta rezultāti

1. Izveidotas un publicētas nokrišņu intensitātes-ilguma-biežuma tabulas un līknes 10 Latvijas apdzīvotajām vietām; 2. Novērtēts patreizējā tiesiskā regulējuma prasību pamatojums un apzināts zaļās infrastruktūras risinājumu potenciāls lietus notekūdeņu attīrīšanu; 3. Sagatavotas vadlīnijas nokrišņu un vides kvalitātes datu izmantošanai projektēšanā un pilsētplānošanā.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.10.2019
Īstenotājs CLEANTECH LATVIA
Rīga, Dzērbenes iela 27, LV-1006
Projekta kopējās izmaksas 73 358.26 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 73 358.26 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.