• Sākums >
  • Gaisu piesārņojošo vielu emisiju novērtējums

Gaisu piesārņojošo vielu emisiju novērtējums

Reģ Nr. 1-08/21/2022

Projekta mērķis

1) Veikt papildus valsts mērījumus - gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām paraugu testēšanu, lai novērtētu sadedzināšanas iekārtu darbības atbilstību emisiju robežvērtībām vai limitiem un nodrošinātu sekmīgu Latvijai noteikto emisijas samazināšanas mērķu sasniegšanu; 2) Veikt papildus valsts mērījumus dažādu piesārņojošo darbību (izņemot sadedzināšanas iekārtu) kontrolei - gaisu piesārņojošo vielu emisiju no iekārtām paraugu testēšanu, lai novērtētu iekārtu darbības atbilstību emisiju robežvērtībām vai limitiem un nodrošinātu sekmīgu Latvijai noteikto emisijas samazināšanas mērķu sasniegšanu.

Projekta uzdevumi

1. Līguma slēgšana par “Gaisu piesārņojošo vielu emisiju novērtējums"; 2. Veikt gaisu piesārņojošo vielu no sadedzināšanas iekārtām paraugu ņemšanu un testēšanu ~ 30 operatoriem, atbilstoši noslēgta līguma tehniskajai specifikācijai; 3. Veikt gaisu piesārņojošo vielu emisiju no iekārtām (izņemot sadedzināšanas iekārtas) paraugu ņemšanu un testēšanu ~ 15 operatoriem, atbilstoši noslēgta līguma tehniskajai specifikācijai.

Projekta rezultāti

1. Noslēgti līgumi Nr. VVD/CS/2022/14, ņemot vērā veikto iepirkuma procedūru elektronisko iepirkumu sistēmā (EDS) atbilstoši PIL 9. panta kārtībai (Iepirkuma identifikācijas Nr.: VVD 2022/2) un Nr. VVD/CS/2022/109, ņemot vērā veikto iepirkuma procedūru elektronisko iepirkumu sistēmā (EDS) atbilstoši PIL 9. panta kārtībai (Iepirkuma identifikācijas Nr.: VVD 2022/23 “Emisiju mērīšana”) darba uzdevumu izpildei; 2. Valsts vides dienestam iesniegts novērtējums un testēšanas pārskati par veiktiem mērījumiem gaisu piesārņojošo vielu par sadedzināšanas iekārtām no 40 operatoriem; 3. Valsts vides dienestam iesniegts novērtējums un testēšanas pārskati par veiktiem mērījumiem gaisu piesārņojošo vielu emisiju par iekārtām (izņemot sadedzināšanas iekārtas) no 25 operatoriem.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 31.12.2022
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 32 670.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 32 670.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 32 100.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.