• Sākums >
  • Tavas pēdas nospiedums vidē. Saimnieko gudri

Tavas pēdas nospiedums vidē. Saimnieko gudri

Reģ Nr. 1-08/218/2018

Projekta mērķis

Fakti apliecina, ka, piemēram, 30% lauksaimniecības zemju pasaulē tiek izmantotas pārtikas ražošanai, bet liela daļa tās vēlāk nonāk atkritumos. Latvijas reģionu iedzīvotājiem nereti informācija par dabas aizsardzības un aprites ekonomikas jautājumiem, atkritumu apsaimniekošanu ir mazāk pieejama, kā piemēram, galvaspilsētā dzīvojošajiem. Nozīmīgi arī lokālā līmenī cilvēkiem skaidrot, ka vides aizsardzības prasības ir integrējamas visās tautsaimniecības nozarēs, tāpat stāstīt un skaidrot, ko katrs iedzīvotājs personīgi var darīt vides resursu saglabāšanā. Projekta mērķis – uzlabot vides kvalitāti, uzrunājot ievērojamu sabiedrības daļu Latvijas reģionos. Izglītot viņus par aktuālām tēmām, saistītām ar vides aizsardzības un saglabāšanas jautājumiem, ilgtspējīgu saimniekošanu, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Īstermiņa mērķis – pievērst mūsu daudzskaitlīgās auditorijas uzmanību vides jautājumiem, izraisīt cilvēkos vēlmi līdzdarboties tīrākas apkārtējās vides nodrošināšanā. Uzsvērt, ka vides kvalitāti tieši ietekmē mūsu visu ikdienas lēmumi un rīcība. Ilgtermiņa mērķis – sniegt ieguldījumu vides kvalitātes uzlabošanā, panākot mūsu uzrunātās auditorijas rīcības izmaiņas. Piemēram, paaugstināt atkritumu šķirošanas rādītājus, uzlabot resursu taupīšanu, samazināt vides piesārņojumu ar plastmasas iepakojumiem un citām kaitīgām vielām. Šos mērķus plānots sasniegt, pieredzējušiem neatkarīgu reģionālo laikrakstu redaktoriem un žurnālistiem (vairāki no kuriem specializējušies vides aizsardzības un saglabāšanas jautājumu tematikai), veidojot rakstus un tematiskas rubrikas, sadarbībā ar profesionāliem un pieredzējušiem vides zinātņu speciālistiem. Projekta materiāli tiks publicēti visos SIA “Reģionu Mediji” grupas uzņēmumu laikrakstos un interneta portālos/mobilajās vietnēs. SIA “Reģionu Mediji” pārvalda lielāko neatkarīgu reģionālo laikrakstu un interneta portālu/mobilo vietņu tīklu Latvijā, uzrunājot aptuveni 82 tūkst. lielu auditoriju ar drukātās preses starpniecību (laikrakstu auditorija, atbilstoši TNS auditorijas pētījumu datiem), un virs 140 tūkst. lielu auditoriju digitālajā vidē – interneta portālos un mobilajās platformās (Gemius, Google Analytics stastistikas dati). Mūsu auditorija ir Latvijas reģionu iedzīvotāji Zemgalē, Vidzemē un Lejaskurzemē. Tieši reģionālie laikraksti ir vistuvāk Latvijas iedzīvotājiem un, sasniedzot tik plašu auditoriju, kā projektā iesaistītajiem laikrakstiem, ir iespējams būtiski mainīt cilvēku domāšanu un ikdienas paradumus.

Projekta uzdevumi

1. Materiālu iegūšana 34 publikāciju informatīvajam pamatam par pieteiktajām tēmām laikrakstos “Alūksnes Ziņas”, “Dzirkstele”, “Zemgales Ziņas”, “Kursas laiks”, “Ziemeļlatvija”, “Bauskas Dzīve” un “Staburags” laika periodā no projekta apstiprināšanas līdz 2018.gada 20. decembrim. 2. Ekspertu konsultāciju nodrošināšana publikāciju sagatavošanā. 3. Informācijas apstrāde, tekstuālā materiāla sagatavošana publikācijām. Papildu informācijas ieguve, analizējot pētījumu un aptauju informāciju par dažādu vides resursu izmantošanu. 4. Materiālu vizualizāciju grafiku gatavošana, publikāciju maketēšana un literārā rediģēšana. 5. Sagatavoto materiālu druka tipogrāfijā, ievietošana visos projektā iesaistītajos laikrakstos. 6. Materiālu izvietošana projektā iesaistītajos portālos un mobilajās vietnēs. 7. Projekta koordinēšana un vadība, atskaišu sagatavošana.

Projekta rezultāti

1. 34 publikācijas par pieteiktajām tēmām laikrakstos “Alūksnes Ziņas”, “Dzirkstele”, “Zemgales Ziņas”, “Kursas laiks”, “Ziemeļlatvija”, “Bauskas Dzīve” un “Staburags” laika periodā no projekta apstiprināšanas līdz 2018. gada 20. decembrim 2. 34 publikācijas par pieteiktajām tēmām laikrakstu interneta portālos 3. Publikāciju pieteikumi laikraksta sociālo tīklu profilos ar saitēm uz vietni, kur tās var izlasīt. Projektā iesaistīto 7 reģionālo laikrakstu kopējā auditorija, atbilstoši TNS pētījumu datiem, pārsniedz 80 000 cilvēku. Web portālu unikālo lietotāju skaits, atbilstoši Google Analytics statistikas datiem, svārstās 140 – 155 tūkst. apjomā, mobilo lietotņu apmeklētāju unikālie lietotāji – 90 000 līdz 110 000. Lapu skatījumu skaits mēnesī pārsniedz 2 miljonus.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 20.12.2018
Īstenotājs Reģionu Mediji
Rīga, Andrejostas iela 2, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 18 727.69 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 15 900.13 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 14 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.