• Sākums >
  • Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku kvalifikācijas un sniegto pakalpojumu kvalitātes celšana

Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku kvalifikācijas un sniegto pakalpojumu kvalitātes celšana

Reģ Nr. 1-08/216/2020

Projekta mērķis

Pasākuma īstenošanas mērķis ir celt Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) darbinieku kvalifikāciju, organizējot apmācības par dažādām pamatdarbības tēmām, tādējādi būtiski paaugstinot veicamo pienākumu kapacitātes līmeni.

Projekta uzdevumi

1. Tirgus izpēte /cenu aptaujas veikšana apmācību nodrošināšanai, t.sk. mācību materiālu sagatavošanai; 2. Veikt Dabas izglītības centru (DIC) speciālistu apmācības (kopā 15 darbiniekiem) - novadīt profesionālās pilnveides kursu “Pedagoģiskās darbības pamati” - 72 (akadēmiskās) h, lai pilnveidotu dabas izglītības procesus; 3. Veikt Valsts vides inspektoru kalibrācijas un vienotas pieejas ieviešanas administratīvo tiesību piemērošanā (kopā 35 darbiniekiem); 4. Veikt DAP inspektoru un ekspertu apmācības sugu un biotopu aizsardzības jomā (kopā 50 darbiniekiem); 5. Veikt jauno DAP darbinieku apmācības GPS un GIS sistēmu lietošanā (kopā 10 darbiniekiem); 6. Veikt DAP darbinieku apmācības par kādu no tēmām - komunikācijas prasmju pilnveide, attālinātas saziņas un zināšanu apguves pilnveidošana, stresa menedžments un profesionālā izdegšana; 7. Veikt DAP darbinieku apmācības par nepieciešamo iemaņu pilnveidi saimniecisko darbu veikšanai un darba drošības prasību ievērošanai vai citu DAP noteikto funkciju īstenošanai (kopā 15 darbiniekiem); 8. Veikt DAP darbinieku apmācības par MS Office 365 rīku lietošanu un citās apmācības darbiniekiem svarīgās un saistošās jomās.

Projekta rezultāti

1. Izvēlēti potenciālie pretendenti un noslēgti līgumi darba uzdevumu izpildei – apmācību nodrošināšanai (t.sk. mācību materiālu sagatavošanai), vai sagatavoti pieteikumi nepieciešamajiem kursiem; 2. Apmācīti 15 DIC specialisti (t.sk. 10 DAP darbinieki + 5 darbinieki no Nacionālā Botāniskā dārza (NBD) un Latvijas Nacionālā Dabas muzeja (LNDM)), mācību beigās darbiniekiem izsniegti sertifikāti par tiesībām veikt pedagoģisko darbību; 3. Apmācīti 35 Valsts vides inspektori vienotas pieejas ieviešanā administratīvo tiesību piemērošanā; 4. Apmācīti 50 DAP inspektori un eksperti sugu un biotopu aizsardzības jomā; 5. Apmācīti 10 DAP darbinieki GPS un GIS sistēmu lietošanā, mācību beigās darbiniekiem izsniegti sertifikāti par apgūtajām zināšanām; 6. Apmācīti DAP darbinieki par vienu no tēmām - komunikācijas prasmju pilnveide, attālinātas saziņas un zināšanu apguves pilnveidošana, stresa menedžments un profesionālā izdegšana (kopā apmācīti 15 darbiniekiem no DAP + darbinieki no NBD un LNDM (atkarībā no kursu piedāvājuma veida un izmaksām būs zināms apmācāmo darbinieku skaits no citām iestādēm); 7. Apmācīti 15 DAP darbinieki par nepieciešamo iemaņu pilnveidi saimniecisko darbu veikšanai un darba drošības prasību ievērošanai vai citu DAP noteikto funkciju īstenošanai; 8. Apmācīti DAP darbinieki par Microsoft Office 365 rīku izmantošanu un citās apmācības darbiniekiem svarīgās un saistošās jomās (kopā apmācīti ~ 30 darbinieki).

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2021
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 52 882.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 52 882.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 52 882.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.