• Sākums >
  • Audiogidu izveide Līgatnes dabas takās

Audiogidu izveide Līgatnes dabas takās

Reģ Nr. 1-08/215/2020

Projekta mērķis

Pasākuma mērķis ir stiprināt Līgatnes dabas taku un Dabas aizsardzības pārvaldes kapacitāti, ieinteresēt un izglītot sabiedrību par Latvijas savvaļas zīdītāju faunu, bioloģisko daudzveidību, dabas aizsardzību un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas nozīmi.

Projekta uzdevumi

1. Tirgus izpēte / cenu aptaujas veikšana darba uzdevumu izpildei / Iepirkuma procedūras īstenošana; 2. Līgatnes dabas taku (LDT) informatīvas bāzes papildināšana ar jaunākajiem datiem par Latvijas savvaļas dzīvnieku faunu - interesantiem faktiem par to dzīves vidi, saistītajām dabiskajām struktūrām un apdzīvotajām ekosistēmām; 3. Literāro tekstu izveidošana stāstījumiem par 20 LDT dzīvniekiem divām mērķa grupām (pieaugušajiem un bērniem) latviešu valodā; 4. Literāra tulkojuma veikšana izveidotiem tekstu stāstījumiem par 20 LDT dzīvniekiem divām mērķa grupām uz angļu un krievu valodām (t.sk. iztulkoto tekstu rediģēšana); 5. Audiogida stāstījumu izveidošana par 20 LDT dzīvniekiem divām mērķa grupām (pieaugušajiem un bērniem) latviešu, krievu un angļu valodā; 6. LDT mobilās aplikācijas izveidošana, kurā iekļauta audiogidu klausīšanās funkcija, atrašanās vieta Līgatnes dabas taku kartē, u.c. funkcijas; 7. LDT informācijas centrā uzstādīts mobilās aplikācijas lejupielādes punkts (caur Wi-Fi pieejams serveris); 8. Līgatnes dabas taku teritorijā izvietoti stendi mobilās lietotnes “Līgatnes dabas taku audiogids” popularizēšanai; 9. Pie LDT ekspozīcijā esošo savvaļas dzīvnieku voljeriem uzstādītas nelielas informācijas zīmes, kas popularizēs mobilo lietotni “Līgatnes dabas taku audiogids”.

Projekta rezultāti

1. Izstrādāts iepirkums / tirgus izpētes dokumentācija un tehniskā specifikācija, veikta iepirkuma/ tirgus izpētes procedūra, izvēlēti potenciālie pretendenti un noslēgti līgumi darba uzdevumu izpildei; 2. LDT informatīvā bāze papildināta ar jaunākajiem faktiem par Latvijas savvaļas dzīvnieku faunu - aktualizēti 20 savvaļas sugu dzīvnieku apraksti; 3. Uzrakstīti un DAP iesniegti teksti literāriem stāstījumiem par 20 LDT dzīvniekiem divām mērķa grupām (pieaugušajiem un bērniem) latviešu valodā – 40 teksti, 0.5 lapas katram tekstam, kopā 20 lapas; 4. Iztulkoti un DAP iesniegti teksti literāriem stāstījumiem par 20 LDT dzīvniekiem divām mērķa grupām (pieaugušajiem un bērniem) uz angļu un krievu valodām – 80 teksti, 0.5 lapas katram tekstam, kopā 40 lapas; 5. Izveidoti DAP iesniegti interesanti, vecuma grupām piemēroti audiogida stāstījumi par 20 LDT dzīvniekiem divām mērķa grupām (pieaugušajiem un bērniem) latviešu, krievu un angļu valodā – 120 audiofaili; 6. Izveidota lietotne, kopā ar tehnisko dokumentāciju nodota Dabas aizardzības pārvaldei; 7. LDT uzstādīts mobilās aplikācijas lejupielādes punkts ar kuru palīdzību tiks atvieglota aplikācijas iegūšana, ierodoties Līgatnes dabas takās; 8. Līgatnes dabas taku teritorijā uzstādīti četri audiogida reklāmas stendi; 9. Uzstādītas 15 informācijas zīmes, un ar kuru palīdzību tiks popularizēta mobilās lietotnes “Līgatnes dabas taku audiogids” lietošana.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2021
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 28 322.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 28 322.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 28 321.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.