• Sākums >
  • Raidījumu cikls "Zemes Elpa"

Raidījumu cikls "Zemes Elpa"

Reģ Nr. 1-08/215/2018

Projekta mērķis

Veidot raidījumu ciklu “Zemes elpa”, ar kura starpniecību, iesaistot raidījuma tapšanā nozares speciālistus, sabiedriski aktīvus cilvēkus, Nevalstisko organizāciju brīvprātīgā darba veicējus un klausītājus, kā sabiedrības viedokļa paudējus par attiecīgo problēmjautājumu, aktualizēt atbildīga dzīvesveida pamatprincipus, skaidrojot klausītājiem šo tēmu aktualitāti un globālo ietekmi uz katru sabiedrības locekli. Veicināt sabiedrības interesi par dabas, vides un ekosistēmu saglabāšanu, jēgpilnu apsaimniekošanu un ilgtspējīgas pastāvēšanas nodrošināšanu, jo ir eksistenciāli svarīgi ikvienam no mums. Par raidījuma vadmotīvu, kas caurvij raidījuma ciklu izvēlēta tēze: „Strauti veido jūru”, respektīvi - katrs sabiedrības loceklis spēj ietekmēt procesu virzību uz pozitīvu vai negatīvu pusi, ar raidījumu cikla palīdzību uzsvērt katra sabiedrības locekļa līdzatbildību par klimata pārmaiņu globāliem procesiem, kā arī par ikdienas izvēlēm un darbībām par labu videi un ekosistēmām.

Projekta uzdevumi

1. Apkopojot nepieciešamo informāciju, sagatavot un pārraidīt 37 radio raidījumus, katru otrdienu pulksten 14:00, laika periodā no 2018. gada 3. aprīļa līdz 18. decembrim. Izvirzīti sekojoši raidījumu kvalitātes nodrošināšanas apakšuzdevumi: 1.1. Sniegt klausītājiem aktuālo informāciju par vides bioloģisko daudzveidību, aizsardzību un saglabāšanu. 1.2. Apkopoto informāciju prezentēt sabiedrībai interesantā un viegli uztveramā veidā. 1.3. Katrā raidījumā iesaistīts vismaz viens eksperts vai viedokļu līderis attiecīgajā nozarē. 1.4. Ar raidījumu cikla palīdzību aktualizēt labos piemērus, kas ieinteresē sabiedrību un iedvesmo pārdomāt savus ikdienas paradumus. 1.6. Sniegt klausītājiem praktiskus padomus par videi draudzīgu dzīvesveidu, kas nemazina dzīves kvalitāti un vajadzības, kā rezultātā rosinātu klausītājus iesaistīties vides saglabāšanā un aizsardzībā. 2. Nodrošināt raidījumu cikla publicitāti Kurzemes Radio ēterā, Kurzemes Radio mājaslapā un sociālajos tīklos, drukātajos medijos, internetā. 3. Nodrošināt atgriezeniskās saites veidošanu starp raidījumu cikla klausītājiem un radio.

Projekta rezultāti

Sagatavoti un pārraidīti 37 radio raidījumi, katru otrdienu pulksten. 14:00, laika periodā no 2018. gada 3. aprīļa līdz 18. decembrim. Ar raidījumu cikla palīdzību izskatītas projekta nolikumā noteiktās tēmas ar mērķi veicināt sabiedrības iesaisti un izpratni par atbildīga dzīvesveida pamatprincipiem. Raidījumu cikla atkārtojums pieejams Kurzemes Radio mājaslapā sadaļā “Arhīvs”. (www.kurzemesradio.lv/arhivs) 2. Veikti raidījumu cikla publicitātes pasākumi saskaņā ar mediju plānu, skatīt pielikumu nr. 7. 3. Iesaistot radio klausītājus raidījumu veidošanā, klausītājiem dota iespēja iesūtīt un iesniegt sev interesējošus jautājumus par atbildīga dzīvesveida, resursu ilgtspējīgas izmantošanas, dabas vērtību saglabāšanas un citām tēmām. Uz klausītāju iesūtītajiem jautājumiem sniegtas atbildes raidījumu laikā, veicinot sabiedrības izglītošanu par atbildīga dzīvesveida pamatprincipiem.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 18.12.2018
Īstenotājs Kurzemes Radio
Kuldīga, Pilsētas laukums 4A, LV-3301
Projekta kopējās izmaksas 13 264.55 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 934.03 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 300.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.