• Sākums >
  • Gaisu piesārņojošo vielu emisiju un radioaktivitātes novērtējums no sadedzināšanas iekārtām

Gaisu piesārņojošo vielu emisiju un radioaktivitātes novērtējums no sadedzināšanas iekārtām

Reģ Nr. 1-08/214/2020

Projekta mērķis

Pasākuma mērķis ir novērtēt radioloģisko situāciju Latvijā ievestajam koksnes kurināmajam un veikt gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām paraugu testēšanu, lai novērtētu sadedzināšanas iekārtu darbības atbilstību emisiju robežvērtībām vai limitiem un nodrošinātu sekmīgu Latvijai noteikto emisijas samazināšanas mērķu sasniegšanu.

Projekta uzdevumi

1. Veikt radioaktivitātes cēzija Cs-137 noteikšanu akreditētā laboratorijā 70 koksnes kurināmā vai pelnu paraugiem; 2. Veikt koksnes kurināmā un pelnu radioloģisko rezultātu apkopojumu un novērtējumu; 3. Veikt gaisu piesārņojošo vielu no 30 sadedzināšanas iekārtām paraugu ņemšanai un testēšanai akreditētā laboratorijā, nosakot cieto daļiņu masas koncentrācija emisijās, O2, CO NOx, H2O tvaiks.

Projekta rezultāti

1. Veikta radioaktivitātes cēzija Cs-137 noteikšana akreditētā laboratorijā 70 koksnes kurināmā vai pelnu paraugiem; 2. Veikts un VVD iesniegts koksnes kurināmā un pelnu radioloģisko rezultātu apkopojums un novērtējums; 3. Veikta gaisu piesārņojošo vielu no 30 sadedzināšanas iekārtām paraugu ņemšana un testēšana akreditētā laboratorijā, noteikta cieto daļiņu masas koncentrācija emisijās, O2, CO, NOx, H2O tvaiks.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2021
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 20 466.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 20 466.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 25 095.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.