• Sākums >
  • Vadlīniju izstrāde vides trokšņa novērtēšanas metožu piemērošanai Latvijā

Vadlīniju izstrāde vides trokšņa novērtēšanas metožu piemērošanai Latvijā

Reģ Nr. 1-08/213/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Izstrādāt nacionālā līmeņa vadlīnijas kopējo vides trokšņa novērtēšanas metožu (CNOSSOS-EU) piemērošanai Latvijā, veicot autotransporta, sliežu ceļu transporta, gaisa kuģu un rūpnieciskās darbības radītā trokšņa novērtējumu. Ilgtermiņa: Nodrošināt harmonizētu un ES prasībām atbilstošu trokšņa novērtējuma prasību piemērošanu Latvijā.

Projekta uzdevumi

1. Veikt Direktīvas nosacījumu izvērtējumu un identificēt nepieciešamās rīcības Direktīvas prasību pārņemšanai, kas attiecināmas uz datu ieguvi un emisijas faktoru izmantošanu autotransporta, sliežu ceļu transporta, gaisa kuģu un rūpnieciskās darbības radītā trokšņa vērtēšanai. 2. Veikt citu valstu pieredzes analīzi, vērtējot rīcības Direktīvas prasību pārņemšanai, it īpaši to valstu pieredzi, kas līdz šim izmantojušas EU-INETRIM metodes. 3. Identificēt nepieciešamās izmaiņas pašreizējā praksē attiecībā uz nepieciešamo datu, kas saistīti ar autotransporta, sliežu ceļu transporta, gaisa kuģu un rūpnieciskās darbības radītā trokšņa novērtēšanu, nodrošināšanu. 4. Veikt dzelzceļa radītā vides trokšņa mērījumus, iekļaujot mērījumu programmā dažādus vilcienu tipus, kā arī novērtējot trokšņa līmeni pie dažāda vilcienu kustības ātruma. 5. Veikt dzelzceļa radītā vides trokšņa aprēķinus, modelējot mērījumu laikā fiksēto situāciju un izmantojot dažādu nacionālo metožu emisijas faktorus. 6. Veikt mērījumos iegūto rezultātu salīdzināšanu ar aprēķinu rezultātiem, identificējot piemērotākos emisijas faktorus un, ja nepieciešams, nosakot aprēķinu rezultātiem piemērojamos labojumus. 7. Organizēt 1. - 6. uzdevuma ietvaros iegūto rezultātu apspriešanu ar ieinteresētajām pusēm (t.sk. VARAM, SM, VAS Latvijas Dzelzceļš, VAS Latvijas Valsts ceļi, VAS Starptautiskā lidosta “Rīga”, Rīgas aglomerācijas pašvaldību). 8. Izstrādāt vadlīnijas kopējo vides trokšņa novērtēšanas metožu piemērošanai Latvijā.

Projekta rezultāti

1. Veikts Direktīvas izvērtējums un identificētas nepieciešamās rīcības Direktīvas prasību pārņemšanai. 2. Veikta citu valstu pieredzes analīze Direktīvas prasību pārņemšanai. 3. Identificētas nepieciešamās izmaiņas pašreizējā praksē attiecībā uz nepieciešamo datu nodrošināšanu. 4. Veikti dzelzceļa radītā vides trokšņa mērījumi. 5. Veikti dzelzceļa radītā vides trokšņa aprēķini. 6. Veikta mērījumos iegūto rezultātu salīdzināšana ar aprēķinu rezultātiem. 7. Noorganizēta 1. - 6. uzdevuma ietvaros iegūto rezultātu apspriešana ar ieinteresētajām pusēm. 8. Izstrādātas vadlīnijas kopējo vides trokšņa novērtēšanas metožu piemērošanai Latvijā. Projekta rezultātā cita starpā tiks izstrādātas metodiskas vadlīnijas kopējo vides trokšņa novērtēšanas metožu piemērošanai Latvijā. Vadlīnijas veicinās kopējo vides trokšņa novērtēšanas metožu (CNOSSOS-EU) piemērošanu, kas būs saistoša prasība visās ES dalībvalstīs un līdz ar to projekta rezultāti tiks praktiski izmantoti arī pēc projekta īstenošanas beigām. Mērķauditorija: Paredzams, ka projekta ietvaros izstrādātās vadlīnijas izmantos personas, kas veic trokšņa stratēģisko kartēšanu un izstrādā rīcības plānus vides trokšņa samazināšanai. Stratēģiskās kartēšanas un rīcības plānošanas kontekstā, par projekta mērķauditoriju ir uzskatāmas VAS “Latvijas Valsts ceļi”, VAS “Latvijas dzelzceļš”, VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””, Rīgas pilsētas pašvaldība. Ņemot vērā to, ka Latvijā nav izstrādātas nacionālās metodes vides trokšņa novērtēšanai, paredzams, ka kopējās vides trokšņa novērtēšanas metode (CNOSSOS-EU) aizstās līdz šim izmantotās EU-Interim metodes un tiks izmantotas, veicot jebkuru objektu trokšņa piesārņojuma novērtēšanu Latvijā. Pamatojoties uz iepriekš minēto, var secināt, ka projekta mērķauditorija ir ievērojami plašāka un izstrādātās vadlīnijas būs noderīgas ikvienai personai, kas veic trokšņa piesārņojuma novērtēšanu, piemēram, ietekmes uz vidi novērtējuma procesa ietvaros, sagatavojot pieteikumus atļauju saņemšanai, kas nepieciešamas piesārņojošas darbības veikšanai, kā arī plānojot pasākumus trokšņa piesārņojuma un ietekmes samazināšanai.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.12.2018
Īstenotājs Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Rīga, Vīlandes iela 3-5, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 23 110.90 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 23 110.90 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 17 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.