• Sākums >
  • Prioritāro un bīstamo ķīmisko vielu skrīnings no komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtām izplūstošajos notekūdeņos, lai izstrādātu norādījumus/ vadlīnijas šādu uzņēmumu turpmākam prioritāro un bīstamo vielu monitoringam un kontrolei

Prioritāro un bīstamo ķīmisko vielu skrīnings no komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtām izplūstošajos notekūdeņos, lai izstrādātu norādījumus/ vadlīnijas šādu uzņēmumu turpmākam prioritāro un bīstamo vielu monitoringam un kontrolei

Reģ Nr. 1-08/210/2020

Projekta mērķis

Projekta mērķis: lai komunālo NAI operatoriem nebūtu notekūdeņu paraugos jāanalizē visas PV/BV, skrīninga rezultāti tiktu izmantoti, lai sagatavotu norādījumus operatoriem atbilstošu vielu atlasei tālākai analīžu veikšanai.

Projekta uzdevumi

1. Iepirkuma procedūras īstenošana atbilstoši PIL 9.panta kārtībai. 2. Prioritāro un bīstamo ķīmisko vielu skrīnings no komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtām izplūstošajos notekūdeņos, lai izstrādātu norādījumus/vadlīnijas šādu uzņēmumu turpmākam prioritāro un bīstamo vielu monitoringam un kontrolei: 2.1. Izstrādāt sarakstu prioritāro vielu (PV) un bīstamo vielu (BV) vielu testēšanai komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) izplūdes notekūdeņos; 2.2. Izvēlēties ne mazāk kā 12 komunālās NAI atkarībā no to aglomerācijā radītās slodzes un veikt to attīrīto notekūdeņu paraugu (diennakts) ņemšanu un testēšanu atbilstoši izvēlēto vielu sarakstam; 2.3. Veikts testēšanas rezultātu apkopojums un izvērtējums; 2.4. Izstrādāt norādījumus / vadlīnijas PV un BV novadīšanas kontrolei komunālajās NAI.

Projekta rezultāti

1. Izstrādāts iepirkuma nolikums un tehniskās specifikācijas, veikta iepirkuma procedūra, izvēlēts izpildītājs un noslēgts līgums darba uzdevumu izpildei. 2. Prioritāro un bīstamo ķīmisko vielu skrīnings no komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtām izplūstošajos notekūdeņos, lai izstrādātu norādījumus/vadlīnijas šādu uzņēmumu turpmākam prioritāro un bīstamo vielu monitoringam un kontrolei: 2.1. Izstrādāts un VARAM Vides aizsardzības departamentam iesniegts prioritāro un bīstamo vielu saraksts komunālo NAI izplūdes notekūdeņu skrīningam; 2.2. Sagatavots un īstenots darba plāns - izvēlētajās ne mazāk kā 12 komunālās NAI veikta izplūdes notekūdeņu paraugu ņemšana un testēšana atbilstoši izstrādātajam sarakstam; 2.3. Testēšanas rezultātu apkopojums un izvērtējums iesniegts VARAM Vides aizsardzības departamentam; 2.4. Izstrādāts un VARAM Vides aizsardzības departamentam iesniegts pārskats, kas satur visu projekta laikā īstenoto darbību aprakstu un rezultātus, kā arī norādījumus / vadlīnijas komunālo NAI operatoriem, ietverot pamatojumu konkrētu PV un BV monitoringam.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2021
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 40 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 40 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 40 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.