• Sākums >
  • Videi draudzīgs nākotnes uzņēmējs!

Videi draudzīgs nākotnes uzņēmējs!

Reģ Nr. 1-08/20/2024

Projekta mērķis

Veidot jauniešu izpratni par videi draudzīgu rīcību un veicināt līdzdalību caur izglītojošu un praktisku zaļā kursa principu īstenošanu savos skolēnu mācību uzņēmumos.

Projekta uzdevumi

A1 Projekta uzsākšanas sanāksme (hibrīda formātā). A2 Interaktīvi ievada semināri skolās par cilvēka darbības ietekmi uz dabu un vidi. A3.1 Ekskursijas pie uzņēmējiem, kas pielieto aprites ekonomikas principus savā ikdienas darbā (labās prakses piemēri novados). A3.2 Tiešsaistes seminārs "Pieredzes apmaiņa!", kura laikā jaunieši dalīsies iegūtajā pieredzē. A4 Radošās darbnīcas "Ražo, lieto, pārstrādā!" Valmieras koprades darbnīcā DARE. A5 Jauniešu ideju ģenerēšanas darbnīca (grupu darbs). A6 Noslēguma pasākumi reģionu ietvaros - "Ideju piči". A7 Digitālais buklets - "Videi draudzīgs nākotnes uzņēmējs!". A8 Projekta noslēguma konference - "Ražo, lieto, pārstrādā!". A9 Projekta rezultātu un projekta kopsavilkuma iesniegšana Fonda administrācijā publicēšanai mājas lapā.

Projekta rezultāti

A1 Detalizēti saplānota projekta norise aktivitātes, laiki, atskaites, publicitāte. A2 1) Par aprites ekonomiku, patēriņa samazināšanu uzrunāti apmēram 250 jaunieši (vecumā no 13-25 gadiem, kas piedalās mācību uzņēmumu aktivitātēs, mācās vidusskolas uzņēmējdarbības novirziena klasēs un mācību procesa ietvaros izstrādā projektus, radot inovatīvus risinājumus) no Valmieras, Limbažu, Cēsu un Smiltenes novada skolām. 2) Kopā novadīti 5 ievada semināri par cilvēka darbības ietekmi uz dabu un vidi - Valmieras, Limbažu, Smiltenes un Cēsu novadu skolās. 3) Viena interaktīva video materiāla izveide par videi draudzīgu lēmumu pieņemšanu ikdienā un uzņēmējdarbībā, kuru ierunās jauniešu vidū atpazīstama persona (sabiedrībā atzīts, populārs, videi draudzīgs dzīvesveidu atbalstošs cilvēks). A3 1) Jaunieši iepazinuši 1-3 uzņēmējdarbības labās prakses piemērus Limbažu, Valmieras, Smiltenes un Cēsu novados. 2) Ekskursijās kopskaitā piedalījušies aptuveni 250 jaunieši (vecumā no 13-25 gadiem, kas piedalās mācību uzņēmumu aktivitātēs, mācās vidusskolas uzņēmējdarbības novirziena klasēs un mācību procesa ietvaros izstrādā projektus, radot inovatīvus risinājumus) no Limbažu, Valmieras, Smiltenes un Cēsu novadiem. 3) Jauniešu paradumu maiņa ikdienā. 4) Apgūtas efektīvas stratēģijas, metodoloģijas un tehnoloģijas atkritumu samazināšanā, resursu efektivitātē un pārstrādē, ko potenciāli pielietot savā esošā vai topošā mācību uzņēmumā. 5) Novadīts viens tiešsaistes seminārs "Pieredzes apmaiņa!". A4 1) Demonstrēti un apgūti aprites ekonomikas principi. 2) Noorganizētas 11 radošās darbnīcas, kurās piedalījušies kopskaitā aptuveni 250 jaunieši (vecumā no 13-25 gadiem, veicinot radošumu. Jaunieši piedalās mācību uzņēmumu aktivitātēs, mācās vidusskolas uzņēmējdarbības novirziena klasēs un mācību procesa ietvaros izstrādā projektus, radot inovatīvus risinājumus) no Valmieras, Cēsu, Smiltenes un Limbažu novadu skolām. 3) Divu interaktīvu video materiālu izveide (par radošo darbnīcu saturu), kurus ierunās jauniešu vidū atpazīstama persona (sabiedrībā atzīts, populārs, videi draudzīgs dzīvesveidu atbalstošs cilvēks). Par darbnīcas īstenošanas dienu Fonda administrācija tiks informēta vismaz 2 nedēļas iepriekš. A5 1) Valmieras, Cēsu, Limbažu un Smiltenes novados norisinājušās ideju ģenerēšanas darbnīcas, kurās iesaistījušies kopskaitā aptuveni 250 jaunieši (vecumā no 13-25 gadiem), kas piedalās mācību uzņēmumu aktivitātēs, mācās vidusskolas uzņēmējdarbības novirziena klasēs un mācību procesa ietvaros izstrādā projektus, radot inovatīvus risinājumus. 2) Viena interaktīva video materiāla izveide priekš jauniešiem par uzdevumiem un sasniedzamajiem rezultātiem grupu darbos, kuru ierunās jauniešu vidū atpazīstama persona (sabiedrībā atzīts, populārs, videi draudzīgs dzīvesveidu atbalstošs cilvēks). 3) Jauniešu sagatavoti ideju piči (prezentācijas), kā savu SMU uzlabot, pārveidot vai veidot no jauna balstoties uz aprites ekonomikas principiem, produkta ilgtspējas principiem, un ekoloģiskās pēdas nospieduma pamatnozīmi. A6 1) Norisinājušies 3/4 tiešsaistes pasākumi, kuru laikā SMU pārstāvji no Valmieras, Limbažu, Cēsu un Smiltenes novada skolām prezentējuši savus izstrādātos mājas darbus. 2) Izvirzīti ~10 labākie ideju piči (no 4 iesaistītiem novadiem) projekta noslēguma konferencei. 3) Kopā visos tiešsaistes pasākumos piedalīsies aptuveni 250 dalībnieki. A7 1) Noorganizēts tiešsaistes seminārs (laika posmā no 03.03.2025. līdz 17.03.2025.) kopā ar iesaistīto skolu pedagogiem, lai izstrādātu ieteikumus, ko iekļaut bukletā par to, kā strādāt skolās ar mācību skolēnu uzņēmumu jauniešiem, lai veicinātu tos domāt un ieviest ilgtspējīgus produktus un pakalpojumus savos uzņēmumos. Tiešsaistes tikšanās reizē piedalījušies 15 personas (pedagogi un projektā iesaistīties darbinieki). 2) Izstrādāts viens digitāls buklets "Videi draudzīgs nākotnes uzņēmējs!" par igtspējīgu dzīvesveidu šobrīd, ilgtspējīgu profesionālo darbību nākotnē, ilgtspējīgām biznesa idejām. A8 1) Noorganizēta projekta noslēguma konference "Ražo, lieto, pārstrādā!", kurā jaunieši būs dalījušies ar projekta laikā iegūtajām zināšanām, prasmēm, atziņām, kā arī novērtējuši ieguvumus no projekta. 2) Noslēguma konferencē piedalījušies un izglītojušies apmēram 80 jaunieši (vecumā no 13-25 gadiem), kas piedalās mācību uzņēmumu aktivitātēs, mācās vidusskolas uzņēmējdarbības novirziena klasēs un mācību procesa ietvaros izstrādā projektus, radot inovatīvus risinājumus no Limbažu, Valmieras, Smiltenes un Cēsu novadu skolām, pedagogi, eksperti, uzņēmēji un citi interesenti. 3) Prezentēti ~10 ideju piči par aprites ekonomikas principu ieviešanu esošā vai topošā SMU. A9 Apkopoti projekta rezultāti un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā iesniegts projekta rezultātu kopsavilkums.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.06.2025
Īstenotājs Valmieras Attīstības aģentūra
Valmiera, Purva iela 12A, LV-4201
Projekta kopējās izmaksas 55 034.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 49 531.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 45 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.