• Sākums >
  • Nacionālā ieviešanas plāna "Stokholmas konvencijas par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem īstenošanu" izstrāde un nepieciešamo datu aktualizācija par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem un citām augsta riska ķīmiskām vielām

Nacionālā ieviešanas plāna "Stokholmas konvencijas par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem īstenošanu" izstrāde un nepieciešamo datu aktualizācija par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem un citām augsta riska ķīmiskām vielām

Reģ Nr. 1-08/20/2020

Projekta mērķis

Nodrošināt prasību izpildi par nacionālo plānu izstrādi (NIP), ko nosaka ANO Stokholmas konvencija par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (Stokholmas konvencija) un Eiropas Parlamenta un Padome Regula (ES)2019/1021 (2019.gada 20.jūnijs) par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (POPs regula). 2005.gadā apstiprinātais Latvijas NIP (2005.-2020.) šobrīd ir zaudējis aktualitāti, jo kopš 2005.gada Stokholmas konvencijas vielu saraksts ir papildināts ar vairāk nekā 10 vielām un 2017.gadā ir pārskatīts NIP izstrādes vadlīniju dokuments. Ņemot vērā, ka Stokholmas konvencijas prasības Eiropas Savienībā tiek īstenotas ar POPs regulu, kuras redakcija tika pārstrādāta 2019. gadā un kura papildina Stokholmas konvenciju, jānodrošina datu apkopošana par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem un citām augsta riska ķīmiskām vielām. Tādējādi identificējot gan efektīvākos pasākumus ķīmisko vielu pārvaldībā, informācijas apritē, komersantu un sabiedrības informēšanā, gan plānojot turpmākās rīcības atbilstīgas ķīmisko vielu pārvaldības politikas attīstībā.

Projekta uzdevumi

Nacionālā ieviešanas plāna "Stokholmas konvencijas par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem īstenošanu" izstrādes ietvaros: 1. Sagatavot Latvijas noturīgo organisko piesārņotāju un augsta riska ķīmisko vielu sarakstu (uz 2020.gada 1.janvāri), izmantojot vienotu metodoloģiju datu apkopošanai; 2. Sagatavot Latvijas nacionālo ieviešanas plānu par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem saskaņā ar Stokholmas konvencijas vadlīniju dokumentiem un POPs regulas prasībām.

Projekta rezultāti

Nacionālā ieviešanas plāna "Stokholmas konvencijas par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem īstenošanu" izstrādes ietvaros: 1. Sagatavot Latvijas noturīgo organisko piesārņotāju un augsta riska ķīmisko vielu sarakstu (uz 2020.gada 1.janvāri), izmantojot vienotu metodoloģiju datu apkopošanai; 2. Sagatavot Latvijas nacionālo ieviešanas plānu par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem saskaņā ar Stokholmas konvencijas vadlīniju dokumentiem un POPs regulas prasībām.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2020
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 49 999.62 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 49 999.62 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 46 706.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.