• Sākums >
  • Raidījumu cikla “Kurzemes dabas grāmata” izveidošana un atskaņošana Kurzemes Radio ēterā

Raidījumu cikla “Kurzemes dabas grāmata” izveidošana un atskaņošana Kurzemes Radio ēterā

Reģ Nr. 1-08/20/2017

Projekta mērķis

Virsmērķis: Informēt un izglītot sabiedrību par vidi. Popularizēt videi draudzīgu dzīvesveidu un veidot sabiedrībai izpratni par vidi, bioloģisko daudzveidību, tās saglabāšanu un aizsardzības problēmām. Mērķis: Raidījuma mērķis ir iepazīstināt sabiedrību ar bioloģiskās vides daudzveidību Latvijā un Kurzemē, lai veicinātu sabiedrībā izpratni par vidi un to nozīmi ikdienas dzīvē. Raidījuma cikla ietvaros tiks popularizēts videi draudzīgs dzīvesveids, kā rezultāta tiks sniegta informācija, kā ikviens Latvijas iedzīvotājs var veicināt vides saglabāšanos, un klausītājs tiks iepazīstināts ar vides bioloģisko daudzveidību. Raidījuma cikla ietvaros sabiedrībai tiktu sniegta informācija, kas veicinātu izpratni par vidi, tās daudzveidību un saglabāšanu.

Projekta uzdevumi

1.Apkopot pieejamo informāciju par bioloģiskās vides daudzveidību Latvijā, tās aizsardzību un saglabāšanu, izmantojot Vides politikas pamatnostādnes 2014. - 2020.gadam. Pēc apkopotās informācijas izgatavot raidījumiem nepieciešamo pamataudiomateriālu un aksesuārus. 2.Pārraidīt raidījuma ciklu un sagatavot aktuāls audiomateriālus un elektroniskos banerus. Raidījuma cikla pārraidīšanai it izvirzīti sekojoši satura kvalitātes nodrošināšanas apakšuzdevumi: 3.1. Sniegt klausītājiem aktuālo informāciju par vides bioloģisko daudzveidību, aizsardzību un saglabāšanu. Informācijā iekļaujot pamatnostādnēs pausto. 3.2. Apkopoto informāciju piemērot sabiedrībai interesantā un viegli uztveramā veidā, lai klausītāji ieklausītos sniegtajā informācijā un to atcerētos. 3.3. Piesaistīt raidījumam Liepājas Universitātes Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldības un inženierijas fakultāti, bioloģiskās vides ekspertus. 3.4. Katrā raidījumā piedalās eksperts vai viedokļa līderis, lai veicinātu sabiedrībai izpratni par videi draudzīgu dzīvesveidu un bioloģisko daudzveidību. 3.5. Aktualizēt labos piemērus, kas rosina un ieinteresē sabiedrību, un veicināt tās vēlmi mainīt savus ikdienas paradumus, lai uzlabotu vides saglabāšanos. 3.6. Sniegt klausītājiem praktiskus padomus par videi draudzīgu dzīvesveidu, kas nemazina dzīves kvalitāti un vajadzības, kā rezultātā rosinātu klausītājus iesaistīties vides saglabāšanā un aizsardzībā. 3 . Nodrošināt publicitāti un atgriezenisko saiti tīklos un masu mēdijos. 4 . Sagatavot projekta noslēguma pārskatu un ilgtspējības turpināšanas materiālu.

Projekta rezultāti

1. Sabiedrībai tiek sniegta padziļināta informācija, kas veicina izpratni par bioloģiskās daudzveidības nozīmi, un sniegta informācija par to kādēļ ir nepieciešams saglabāt bioloģisko daudzveidību. 2. Informēt sabiedrību par aktuāliem Latvijas vides politikas jautājumiem. 3. Nodrošināt atgriezeniskās saiknes izveidošanu raidījuma cikla laikā. Klausītājiem tiks dota iespēja iesūtīt sev interesējošos jautājumus, kuri tiks izskatīti raidījuma laikā, veicinot sabiedrības izglītošanu vides jautājumos. 4. Videi draudzīga dzīvesveida aktualizācija un popularizēšana ēterā. 5. Nodrošināt atgriezeniskās saites izveidošanu sociālajos tīklos (facebook.com, twitter.com, draugiem.lv, Kurzemes Radio mājaslapā). Atgriezeniskā saite tiks turpināta pēc projekta realizēšanas, tādējādi nodrošinot projekta ilgtspējību. 6. Nodrošināta prezentmateriālu materiālu izgatavošana ar raidījuma nosaukumu un finansētāju logotipiem, popularizējot atbildīga dzīvesveida idejas sabiedrībā.

Vadlīnija Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības jomā
Realizācijas laiks 30.01.2018
Īstenotājs Kurzemes Radio
Kuldīga, Pilsētas laukums 4A, LV-3301
Projekta kopējās izmaksas 11 446.36 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 5 810.77 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 5 811.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.