• Sākums >
  • Zivju resursu aizsardzība liegumu laikā Vidzemes piekrastē

Zivju resursu aizsardzība liegumu laikā Vidzemes piekrastē

Reģ Nr. 1-08/20/2015

Projekta mērķis

Sadarbībā ar Valsts vides dienesta valsts vides inspektoriem veikt regulāras kontroles zivju resursu aizsardzības kontroles jomā, īpaši pastiprinot kontroli nārsta laikā.

Projekta uzdevumi

Projekta uzdevumi ir veikt regulārus reidus lašveidīgo zivju lieguma laikā, ko veiks Vidzemes zvejnieku biedrības pārstāvji sadarbībā ar Vidzemes reģionālās vides pārvaldes inspektoriem. Reidi paredzēti laika posmā no 2015. gada oktobra līdz 2015. gada decembra beigām 2 grupās. Lai reidu veikšanas rezultāti tiktu pareizi atspoguļoti un būtu rezultatīvi, tad nepieciešams arī attiecīgs aprīkojums. Paredzēts iegādāties tehnisko aprīkojumu, kas palīdzēs gan identificēt pārkāpējus, gan arī piefiksēt pārkāpuma faktus un pierādījumus. Aprīkojumā būs 2 kompaktas fotokameras, videoreģistrācijas kamera, portatīvais mazgabarīta dators, kā arī tālas darbības LED lukturi. Liela nozīme reidu efektivitātē būs arī Vidzemes zvejnieku biedrības nakts redzamības ierīce FLIR, kas ļauj pārkāpēju saskatīt līdz 800 m attālumam un laivu līdz 1500 m attālumam. Paredzēts sadarbībā ar Vides filmu studiju ”Ezis”(uz uzņēmuma līguma pamata) veikt publicitātes pasākumus visā projekta dzīves laikā, kas ietver gan rakstu sagatavošanu rakstošajos medijos, gan arī audiovizuālā materiāla(filmas-reportāžas) sagatavošanu, lai ievietotu digitālajos medijos un plašsaziņas līdzekļos.

Projekta rezultāti

Projekta ietvaros paredzēts veikt 70 zivju aizsardzības reidus Vidzemes piekrastes ūdeņos un iekšējos ūdeņos(Saulkrastu un Limbažu novada lašupēs). Tiks iegādāti 3500 l degviela projekta ietvaros izmantojamā tehniskā aprīkojuma darbības nodrošināšanai. Tiks iegādāts inventārs kvalitatīvai reidu veikšanai(fotoaparāti, videoieraksta kamera, LED lukturi, portatīvais dators). Notiks sabiedrības informēšana, kas ietver 2 TV sižetus un 5 publikācijas dažādos medijos.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 31.12.2015
Īstenotājs Vidzemes zvejnieku biedrība
Saulkrastu nov.,, Skultes iela 3, Zvejniekciems, Saulrakstu pag., LV-2161
Projekta kopējās izmaksas 9 417.65 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 005.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 5 815.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.