• Sākums >
  • Noteiktu otrreizēji izmantojamu polimēru materiālu pārstrādes produktu gala statusa noteikšana

Noteiktu otrreizēji izmantojamu polimēru materiālu pārstrādes produktu gala statusa noteikšana

Reģ Nr. 1-08/209/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Lai samazinātu nekvalitatīva otrreizēji izmantojama polimēru materiāla ievešanu un pārstrādes procesu atlikumu noglabāšanu, izstrādāt valsts mērogā atbilstošas prasības noteikta veida otrreizējā polimēru materiāla savākšanai un pārstrādei ar mērķi - izstrādājot gala statusa prasības polimēru materiālu pārstrādes produktiem, nodrošināt to kvalitātes prasību atbilstību gala produkta statusam. Ilgtermiņa: Nodrošināt valstī polimēru materiālu savākšanu un pārstrādi atbilstoši ES prasībām.

Projekta uzdevumi

1.Novērtēt noteikta veida ( PE, PET, HDPE) pašreizējo otrreizējo polimēru izejvielu pārstrādes situāciju valstī 2.Salīdzināt pašreizējo pārstrādes materiālu atbilstību EK priekšlikumos izstrādātajām prasībām 3.Atbilstoši Latvijas situācijai otrreizējo polimēru materiālu izmantošanai pārstrādei, izstrādāt vadlīnijas un MK noteikumus noteiktu otrreizējo polimēru materiālu pārstrādei un šo vadlīniju ieviešanas prasības 4.Informēt par izstrādātajām prasībām noteikta veida otrreizējā polimēru materiāla savākšanai un pārstrādei polimēru materiālu pārstrādātājus un izejvielu – polimēru atkritumu apsaimniekotājus

Projekta rezultāti

Projekta izpildes rezultātā tiks novērtēta noteikta veida otrreizējo polimēru izejvielu pārstrādes situācija valstī. Sagatavots ziņojums VARAM Vides departamentam. Noteikta pašreizējo pārstrādes materiālu atbilstība EK priekšlikumos izstrādātajām prasībām. Pētījuma rezultāti apkopoti ziņojumā VARAM Vides departamentam. Izstrādātas vadlīnijas un MK noteikumi noteiktu otrreizējo polimēru materiālu pārstrādei un šo vadlīniju ieviešanas prasības. Izstrādātās vadlīnijas un MK noteikumi saskaņoti ar VARAM Vides departamentu. Par izstrādātajām prasībām noteikta veida otrreizējā polimēru materiāla savākšanai un pārstrādei būs informēti polimēru materiālu pārstrādātāji un izejvielu – polimēru atkritumu apsaimniekotāji. Projekta rezultāti nodrošinās tālāku virzību polimēru atkritumu šķirotā savākšanā un pārstrādē, samazinās noglabājamo atkritumu daudzumu, veicinās kvalitatīvas pārstrādes attīstību.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.12.2018
Īstenotājs Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Rīga, Kuršu iela 9-2, LV-1006
Projekta kopējās izmaksas 10 500.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 500.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.