• Sākums >
  • SA saimniecības datu ieguve, klasifikācija, apstrāde un novērtējums

SA saimniecības datu ieguve, klasifikācija, apstrāde un novērtējums

Reģ Nr. 1-08/208/2018

Projekta mērķis

Mērķis: Sadzīves atkritumu saimniecības datu uzskaites pilnveide atbilstoši ES prasībām un valsts atkritumu saimniecības plāna uzdevumiem, iespējām nodrošināt atkritumu saimniecības darbību raksturojošo datu izsekojamību atbilstoši to kodiem, datu bāzu salīdzinājumu ar valsts statistikas datiem un datu projektu rezultātiem. Īstermiņa: Nodrošināt atkritumu saimniecības darbību raksturojošo datu izsekojamību atbilstoši to kodiem, radītāju veidiem un administratīvajam iedalījumam. Atbilstoši ES prasībām izdalīt atkritumu apglabāšanu, sadedzināšanu, pārstrādi un kompostēšanu (iekļaujot fermentāciju) no to pirmapstrādes- mehāniski- bioloģiskās sagatavošanas un šķirošanas. Ilgtermiņa mērķis: Iespēja veikt sadzīves atkritumu datu bāzu salīdzinājumu ar valsts statistikas datiem un datu projektu rezultātiem, nodrošināt valsts sadzīves atkritumu datu atskaites atbilstoši ES prasībām; pilnveidojot atkritumu statistikas datu bāzes, nodrošināt atbilstošu valsts atkritumu saimniecības politikas un ieviešanas programmu izstrādi.

Projekta uzdevumi

1. Noteikt nepilnības esošajā datu uzskaites sistēmā, neatbilstības ES statistikas prasībām, to cēloņus un iespējas pilnveidot sadarbojoties ar Valsts vides dienestu. 2. Noskaidrot datu izsekojamības problēmas, nepilnības to praktiskajā uzskaitē, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datu apkopojuma iespējamos uzlabojumus. 3. Izstrādāt datu uzskaites sistēmas elementus, kas nodrošina datu izsekojamību par pamatu ņemot atkritumu klasifikācijas kodu sistēmu un atkritumu radītāju veidu un administratīvo iedalījumu. Noteikt atkritumu pārstrādes kodus atbilstoši ES statistikas prasībām. 4. Noteikt Latvijas atkritumu datu apkopojuma atšķirības no ES valstu statistikas, neatbilstību praktisko projektu rezultātiem. 5. Izstrādāt ieteikumus atkritumu saimniecības datu uzskaites pilnveidošanai.

Projekta rezultāti

1. Noteiktas nepilnības esošajā datu uzskaites sistēmā, atskaišu izveides neatbilstības ES statistikas prasībām. Sadarbojoties ar Valsts vides dienestu (Reģionālajām vides pārvaldēm) noteikti nepilnību cēloņi un iespējas pilnveidot esošo datu uzskaites sistēmu. Rezultātu forma: Atskaite. 2. Noteikti Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datu apkopojuma iespējamie uzlabojumi. Rezultātu forma: Atskaite. 3. Izstrādāti datu uzskaites sistēmas elementi, kas nodrošina datu izsekojamību par pamatu ņemot atkritumu un darbību ar tiem klasifikācijas kodu sistēmu atbilstoši ES statistikas prasībām. Sniegts ziņojums. Rezultātu forma: Atskaite, ziņojums. 4. Izstrādāti ieteikumi atkritumu saimniecības datu uzskaites pilnveidošanai. Rezultātu forma: Rekomendācijas

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2019
Īstenotājs Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Rīga, Kuršu iela 9-2, LV-1006
Projekta kopējās izmaksas 27 500.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 27 500.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.