NOVADI ZAĻO

Reģ Nr. 1-08/205/2018

Projekta mērķis

Izdodot regulāru vides tematikai veltītu pielikumu "Novadi Zaļo", panākt, lai iedzīvotāji reģionos kļūtu zinošāki par vides jautājumiem, potenciālo un reālo ietekmi uz vidi un iespējamiem problēmsituāciju risinājumiem, pakāpeniski aizvien reālāk apzinoties katra iedzīvotāja kā indivīda un visas sabiedrības kopumā lēmumu pieņemšanas nozīmīgumu vides saglabāšanas jomā.

Projekta uzdevumi

1. Sadarbojoties deviņu reģionālo izdevniecību autoriem sagatavot un izdot ikmēneša pielikumu "Novadi Zaļo" 4 lappušu apjomā, kas piedāvātu deviņu reģionālo laikrakstu "Kurzemes Vārds", "Kurzemnieks", "Saldus Zeme", "Talsu Vēstis", "Zemgale", "Auseklis", "Druva", "Liesma" un "Stars" lasītājiem saņemt plāšākas un izsmeļošākas publikācijas par vides tematiku, skatot tēmas ne tikai šaurā lokālā, bet arī reģionālā, nacionālā un pat globālā skatījumā; 2. Sagatavotos 9 pielikuma numurus no aprīļa līdz decembrim nodrukāt 34 595 eksemplāru tirāžā melnbaltu uz avīžpapīra katru un izplatīt kā deviņu reģionālo laikrakstu – "Kurzemes Vārds", "Kurzemnieks", "Saldus Zeme", "Talsu Vēstis", "Zemgale", "Auseklis", "Druva", "Liesma" un "Stars" – bezmaksas pielikumu; 3. Papildus nodrošināsim arī šīs pašas informācijas pieeju reģionālā portāla www.liepajniekiem.lv un izdevniecību mājas lapu www.sz.lv, www.edruva.lv, www.eliesma.lv, www.auseklis.lv, www.estars.lv, www.kurzemnieks.lv, www.talsuvestis.lv, www.zemgalesia.lv auditorijām, tādējādi uzrunājot gan tradicionālās preses piekritējus, gan interneta lietotājus;

Projekta rezultāti

1. Izveidoti un izdoti 9 pielikumi "Novadi Zaļo" ar vides tematiku atspoguļojošām publikācijām, ko veidojuši reģionālo izdevniecību žurnālisti, katru 4 laikraksta lappušu apjomā, nodrukātu melnbaltu uz avīžpapīra, pavisam 34 595 eksemplāru lielā tirāžā; 2. Reizi mēnesī no aprīļa līdz decembrim izplatīti 9 pielikumi "Novadi Zaļo" 9 reģionālajos laikrakstos Kurzemē, Vidzemē un Zemgalē – "Kurzemes Vārdā" Liepājā, "Saldus Zemē" Saldū, "Kurzemniekā" Kuldīgā, "Talsu Vēstīs" Talsos, "Zemgalē" Dobelē, "Auseklī" Limbažos, "Druvā" Cēsīs, "Liesmā" Valmierā un "Starā" Madonā; 3. Papildus nodrošināta šīs pašas informācijas pieeja auditorijām reģionālajos portālos un izdevniecību mājas lapās www.liepajniekiem.lv, www.sz.lv, www.edruva.lv, www.eliesma.lv, www.auseklis.lv, www.estars.lv, www.kurzemnieks.lv, www.talsuvestis.lv, www.zemgalesia.lv, tādējādi uzrunājot gan tradicionālās preses piekritējus, gan interneta lietotājus;

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.12.2018
Īstenotājs Kurzemes Vārds
Liepāja, Pasta iela 3, LV-3401
Projekta kopējās izmaksas 50 288.14 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 42 735.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 15 312.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.