• Sākums >
  • Mērījumi pārtikas atkritumu un pārpalikumu apjoma noteikšanai

Mērījumi pārtikas atkritumu un pārpalikumu apjoma noteikšanai

Reģ Nr. 1-08/202/2020

Projekta mērķis

Iegūt detalizētus pārtikas atkritumu un pārpalikumu apjoma datus veicot mērījumus, izmantojot izstrādāto Pārtikas atkritumu mērīšanas Rokasgrāmatu katrā pārtikas piegādes ķēdes posmā. Balstoties uz Eiropas Komisijas Deleģēto lēmumu (ES) 2019/1597 (2019.gada 3.maijs), ar ko, attiecībā uz vienveidīgai pārtikas atkritumu un pārpalikumu līmeņu mērīšanai paredzētu vienotu metodiku un obligātām kvalitātes prasībām, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/98/EK, visās Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dalībvalstīs ir sagatavota metodika, pēc kuras arī Latvijā, sākot ar 2020.gadu vienu reizi vismaz četros gados, jāveic mērījumi pārtikas atkritumu un pārpalikumu apjomu noteikšanai katrā pārtikas piegādes posmā. 2020.gadā Latvijai ir jānodrošina, ka tiek veikti pirmie detalizētie pārtikas atkritumu un pārpalikumu apjomu mērījumi visos pārtikas piegādes ķēdes posmos - primārajā ražošanā, pārstrādē un ražošanā, mazumtirdzniecībā un cita veida izplatīšanā, sabiedriskajā ēdināšanā un mājsaimniecībās. Mērījumu rezultātus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija iesniegs Eiropas Komisijai. EK līdz 31.12.2023. izskatīs dalībvalstu iesniegtos datus un, pamatojoties uz tiem, apsvērs iespēju noteikt ES mēroga pārtikas atkritumu un pārpalikumu samazināšanas mērķi 2030.gadam. Tāpat mērījumu veikšanas laikā tiks testēta arī EK izstrādātā metodika un ierosināti tās precizējumi, ja tas būs nepieciešams.

Projekta uzdevumi

1. Iepirkuma procedūras īstenošana atbilstoši PIL 9.panta kārtībai. 2. Mērījumi pārtikas atkritumu un pārpalikumu apjoma noteikšanai: 2.1. Izstrādāt pamatojumu mērījumos iesaistāmo uzņēmumu un mājsaimniecību (turpmāk - dalībnieku) atlasei un veikt dalībnieku atlasi; 2.2. Veikt nepieciešamos pasākumus, lai tiktu nodrošināta pārtikas atkritumu un pārpalikumu mērīšana vienas pilnas kalendārās nedēļas garumā divas reizes projekta norises laikā, kā arī iegūta informācija no identificētajiem informācijas avotiem; 2.3. Organizēt vienu informatīvu semināru (klātienes vai neklātienes) ieinteresētām mērķgrupām (iesaistot vismaz 50 dalībniekus no uzņēmējdarbības sektora) par pārtikas atkritumu mērījumiem; 2.4. Veikt iegūto datu apstrādi un sagatavot Noslēguma ziņojums par mērījumu rezultātiem visai pārtikas piegādes ķēdei.

Projekta rezultāti

1. Izstrādāts iepirkuma nolikums un tehniskās specifikācijas, veikta iepirkuma procedūra, izvēlēts izpildītājs un noslēgts līgums darba uzdevumu izpildei. 2. Mērījumi pārtikas atkritumu un pārpalikumu apjoma noteikšanai: 2.1. Veikta dalībnieku atlase iesaistot mērījumu veikšanā vismaz 363 uzņēmumus un 96 mājsaimniecības, instruēt mērījumos iesaistītos, apgādāt ar nepieciešamo aprīkojumu, nodrošināt ar konsultācijām, palīdzību un atbalstu, ja tāda nepieciešamība rodas; 2.2. Veikti pārtikas atkritumu mērījumi un iegūta informācija no identificētiem informācijas avotiem; 2.3. Semināra organizēšana ar ieinteresētām mērķgrupām (iesaistot vismaz 50 dalībniekus no uzņēmējdarbības sektora), kurā laikā sniegta informācija par līdzšinējiem projekta rezultātiem un aktualitātēm; 2.4. Sagatavots un VARAM Vides aizsardzības departamentam iesniegts Noslēguma ziņojums par mērījumu rezultātiem visai pārtikas piegādes ķēdei.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2021
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 28 308.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 28 308.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 23 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.