• Sākums >
  • Distrofo ezeru vides kvalitātes novērtējuma metodes izstrāde pēc makrozoobentosa organismiem

Distrofo ezeru vides kvalitātes novērtējuma metodes izstrāde pēc makrozoobentosa organismiem

Reģ Nr. 1-08/202/2018

Projekta mērķis

Izstrādāt nacionālo metodi Latvijas distrofo ezeru kvalitātes novērtēšanai, izmantojot akrozoobentosa organismus un noteikt izveidotā indeksa kvalitātes klašu robežas.

Projekta uzdevumi

1. Sadarbībā ar LVĢMC izdalīt distrofus ezerus kā atsevišķu Latvijas ezeru apakštipu. 2. Apkopot un analizēt LVĢMC un LU Bioloģijas institūta esošos datus par distrofajiem ezeriem. 3. Nepietiekama datu apjoma gadījumā papildus ievākt un apstrādāt paraugus distrofo ezeru monitoringa punktos (4. un 8. ezeru tips). 4. Sagatavot ziņojumu LU konferencei. 5. Sagatavot metodikas aprakstu izmantošanai distrofu ezeru makrozoobentosa monitoringā. 6. Seminārs ar VARAM un LVĢMC ekspertiem par distrofu ezeru kvalitātes novērtēšanu. 7. Sagatavot projekta atskaiti un zinātnisko publikāciju, kas indeksēta Scopus datu bāzē 8. Projekta rezultātu kopsavilkuma sagatavošana un iesniegšana LVAF

Projekta rezultāti

1. Izveidots paraugu ievākšanas un apstrādes metodikas apraksts 2. Izveidots jauns makrozoobetosa multimetrisks indekss ar kvalitātes klašu robežām. 3. Apkopotas datu tabulas ar distrofo ezeru datiem no LVĢMC un LU Bioloģijas institūta. 4. Kopīgs seminārs ar kaimiņvalstu ekspertiem par distrofu ezeru kvalitātes novērtēšanu. 5. Nepietiekama datu apjoma gadījumā papildināta LVĢMC datubāze. 6. Ziņojums LU konferencē. 7. Projekta atskaite.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.10.2019
Īstenotājs Latvijas Universitāte
Rīga, Raiņa bulv. 19, LV-1586
Projekta kopējās izmaksas 25 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 25 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 22 500.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.