• Sākums >
  • Priekšnoteikumu radīšana Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu labvēlīga aizsardzības statusa atjaunošanai - zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un mežu inventarizācija

Priekšnoteikumu radīšana Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu labvēlīga aizsardzības statusa atjaunošanai - zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un mežu inventarizācija

Reģ Nr. 1-08/200/2020

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) pārvaldījumā nodoto valstij piederošo Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valdījumā esošo zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un mežu inventarizācija, kas viennozīmīgi nepieciešama kā pamats tālākām darbībām ar mērķi īstenot Latvijas bioloģiskās daudzveidības aizsardzības pasākumus, dzīvās dabas līdzsvarotu un ilgtspējīgu izmantošanu un kvalitatīvas uzraudzības nodrošināšanu.

Projekta uzdevumi

1. Tirgus izpētes – lai noskaidrotu izmaksas zemes vienību kadastrālai uzmērīšanas; 2. Publiskās iepirkuma procedūras izsludināšana – kura rezultātā varētu noslēgt pakalpojuma līgumu zemes vienību kadastrālai uzmērīšanai; 3. Zemes vienību kadastrāla uzmērīšana, kuru eksplikācija ir mežs un rezultātu iesniegšana Valsts Zemes dienestā (VZD) reģistrēšanai un robežplānu saņemšanai; 4. Atlasīt zemes vienības, kurām nav spēkā esoša meža inventarizācija un ir veikta kadastrāla uzmērīšana, un, saskaņā ar 29.05.2020. Vienošanos Nr.7.7/163/2020 ar trīs taksatoru firmām (SIA Foran Baltic, SIA Balttaks un SIA Taxatio) – izsūtīt darba uzdevumus meža inventarizāciju veicējiem, lai noskaidrotu precīzas izmaksas par konkrēto zemes vienību (tirgus izpētes veikšana); 5. Izgatavota meža inventarizācijas lieta zemes vienībām, kas nodotas Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) pārvaldījumā, saskaņā ar 2017.gada 14.novembra Valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas līgumu Nr. NĪ/7/201,7.8/39/2017-P, kas noslēgts starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un DAP, un atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās visā Latvijas Republikas teritorijā, un kurām nav veikta Meža likumam atbilstoša meža inventarizācija.

Projekta rezultāti

1. Noskaidrotas izmaksas par zemes vienību uzmērīšanu priekš iepirkuma procedūras izsludināšanas; 2. Veikta iepirkuma procedūra, izvēlēti izdevīgākie pretendenti un noslēgti līgumi darba uzdevumu izpildei; 3. Kadastrāli uzmērītas zemes vienības ~ 5229 ha platībā un izgatavots zemes robežu (zemes vienību robežu neatbilstības gadījumā, arī robežu neatbilstības novēršanas akts), situācijas un apgrūtinājumu plāns, kas tiks iesniegts VZD un reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā; 4. Atlasītās zemes vienības. Veikta tirgus izpētē, izvēlēti izdevīgākie pretendenti un noslēgti līgumi darba uzdevumu izpildei; 5. Izstrādāta un Valsts meža dienestā iesniegta meža inventarizācija Dabas aizsardzības pārvaldes pārvaldībā esošajām zemes vienībām ~ 600 ha apjomā.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2021
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 120 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 120 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 120 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.