• Sākums >
  • Datu ieguve par invazīvo svešzemju augu sugu izplatību Daugavas ielejā

Datu ieguve par invazīvo svešzemju augu sugu izplatību Daugavas ielejā

Reģ Nr. 1-08/200/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa mērķis: Iegūt zinātniski pamatotu informāciju par invazīvo svešzemju augu sugu sastopamību un izplatību Daugavas ielejā, kā vienā no galvenajiem invazīvo sugu izplatības koridoriem Latvijā. Ilgtermiņa mērķis: Nodrošināt labvēlīgu Daugavas ielejas dabisko ekosistēmu stāvokli, ierobežojot invazīvo svešzemju augu sugu izplatību.

Projekta uzdevumi

1. Potenciālajās invāzijas riska teritorijās izveidot 264 invazīvo svešzemju augu sugu uzskaites poligonus (50 X 500 metri) Daugavas un tās lielāko pieteku piekrastes zonā; 2. Novērtēt invazīvo svešzemju augu sugu invāzijas intensitāti Daugavas un tās lielo pieteku krastu zonās izveidotajos uzskaites poligonos; 3. Visās konstatētajās invazīvo svešzemju augu sugu atradnēs noskaidrot potenciālos invāzijas riskus uz tuvumā esošajām dabiskajām ekosistēmām un lauksaimniecības zemēm; 4. Identificēt paaugstināta riska teritorijas ar augstāko invāziju iespējamību Daugavas un tās lielāko pieteku piekrastē; 5. Organizēt izglītojoši praktiskos seminārus paaugstināta invāziju riska teritorijās ar mērķi apturēt tālāku invazīvo svešzemju augu sugu izplatīšanos; 6. Izstrādāt svešzemju invazīvo augu sugu potenciālās izplatības modeļus Daugavas ielejā. 7. Sagatavot informatīvo ziņojumu un izstrādāt rīcības plānu ar rekomendācijām invazīvo svešzemju augu sugu izplatības un skaita ierobežošanai Daugavas ielejā.

Projekta rezultāti

1. Potenciālajās invāzijas riska teritorijās Daugavas un tās lielāko pieteku piekrastes zonā izveidoti 264 invazīvo svešzemju augu sugu uzskaites poligoni (50 X 500 metri), veikta metodikas aprobācija, kā arī novērtēta invazīvo svešzemju augu sugu invāzijas intensitāte; 2. Visās konstatētajās invazīvo svešzemju augu sugu atradnēs noskaidroti potenciālie invāzijas riski uz tuvumā esošajām dabiskajām ekosistēmām un lauksaimniecības zemēm; 3. Identificētas paaugstināta riska teritorijas ar augstāko invāziju iespējamību Daugavas un tās lielāko pieteku piekrastē; 4. Organizēti vismaz 10 izglītojoši praktiskie semināri paaugstināta invāziju riska teritorijās ar mērķi informēt sabiedrību par konkrētā pašvaldībā pastāvošajām problēmām un to risināšanas mehānismiem, rezultātā apturot tālāku invazīvo svešzemju augu sugu izplatīšanos; 5. Izstrādāti invazīvo svešzemju augu sugu potenciālās izplatības modeļi Daugavas ielejā; 6. Sagatavots informatīvais ziņojums un izstrādāts rīcības plāns ar rekomendācijām invazīvo svešzemju augu sugu izplatības un skaita ierobežošanai Daugavas ielejā.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.10.2019
Īstenotājs Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs
Daugavpils, Vienības iela 13, LV-5401
Projekta kopējās izmaksas 28 825.40 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 28 825.40 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.