• Sākums >
  • Kapacitātes paaugstināšana LIFE projektu sagatavošanā un īstenošanā Latvijā

Kapacitātes paaugstināšana LIFE projektu sagatavošanā un īstenošanā Latvijā

Reģ Nr. 1-08/200/2013

Projekta mērķis

Veicināt ES LIFE fonda līdzekļu efektīvu apgūšanu un koordinētu izmantošanu Latvijā

Projekta uzdevumi

Lai arī ES LIFE fonda ietvaros Latvijai katru gadu pieejami apmēram 2.5-3.0 milj. Eiro ES līdzfinansējuma LIFE Dabas un Vides projektu īstenošanai (nacionālā indikatīvā LIFE finansējuma kvota), Latvija izmanto vidēji tikai 51% no šī finansējuma. Iemesli nepietiekamai ES LIFE fonda apguvei ir vairāki: a) vājas zināšanas par LIFE programmu un tās iespējām pašvaldību un citu institūciju lokā b) nepietiekams nacionālā līdzfinansējuma apjoms, c) vāja koordinācija starp projektu pieteicējiem projektu sagatavošanas fāzē, d) nepietiekama kapacitāte kvalitatīvu projektu sagatavošanai un īstenošanai, e). Papildus augstākminētajiem faktoriem, kas ietekmējuši LIFE līdzekļu apguves apjomus līdz šim, ar 2014.gadu spēkā stāsies jaunā LIFE regula, kas paredzēs būtiskas izmaiņas LIFE programmā, ieviešot jaunus finansējuma nosacījumus, jaunas finansējuma līnijas (atsevišķa klimata apakšprogramma , integrētie projekti, u.c), par kurām līdzšinējiem LIFE projektu īstenotājiem nav ne zināšanu, ne pieredzes. Jaunā LIFE regula lielāku uzmanību pievērš tēmu integrācijai nacionālā līmenī, un lai to īstenotu, būs nepieciešama nozīmīga VARAM kapacitāte. Lai risinātu augstākminētās problēmas un nodrošinātu LIFE finansējuma turpmāku pieejamību Latvijas institūcijām un organizācijām, nepieciešams veikt virkni koordinētu darbību gan VARAM sistēmā, gan ārpus tās, t.sk. 1) apzināt vājās vietas un trūkumus institucionālajā sistēmā, kas traucē LIFE līdzekļu pilnīgai apgūšanai, 2) pielāgot normatīvo aktu bāzi jaunajai LIFE regulai, 3) palielināt vides institūciju kapacitāti LIFE projektu rakstīšanai un ieviešanai (tehniskā un administratīvā kapacitāte), 4) nodrošināt atbalsta punktu LIFE projektu rakstītājiem, un veicināt projektu sagatavošanas koordināciju, 5) izstrādāt LIFE prioritāro tēmu sarakstu, kas atbilstu valstī noteiktajiem politikas plānošanas dokumentiem un aktuālajām problēmām, 6) izvērtēt nacionālā līdzfinansējuma piešķiršanas principus, un izstrādāt tādu līdzfinansējuma sistēmu, kas veicina integrētu projektu sagatavošanu, kas vērsti uz valstī noteikto prioritāro tēmu ieviešanu, 7) palielināt LIFE projektu kvalitāti, apmācot institūciju un organizāciju darbiniekus projektu rakstīšanas jomā, 8) palielināt izpratni par LIFE programmu pašvaldību un citu iesaistīto pušu starpā, 9) izplatīt līdz šim finansēto LIFE projektu labo pieredzi, koordinēt sadarbību starp LIFE projektiem, veidojot tematiskās grupas, 10) izplatīt informāciju par jauno LIFE regulu, skaidrot tās nosacījumus, un apmācīt institūcijas/organizācijas par jaunajām LIFE tēmām, 11) veicināt projektu sadarbību nacionālā un ES līmenī, pieredzes apmaiņu. Lai īstenotu augstākminētās darbības, VARAM ierosina LVAFA finansēta projekta ietvaros: 1) Laikā no 01.01.2014. līdz 31.05.2014. izstrādāt LIFE kapacitātes programmu, kurā detalizēti aprakstīt vājās vietas un darbības, kas veicamas LIFE fonda līdzekļu apgūšanas uzlabošanai, programmas izstrādes laikā konsultējoties ar nozares ekspertiem, LIFE projektu īstenotājiem un sociālajiem partneriem. 2) Laikā no 01.06.2014. līdz 31.10.2014. balstoties uz LIFE kapacitātes programmu, sagatavot projekta pieteikumu LIFE fondam, lai saņemtu 100% ES LIFE finansējumu tajā paredzēto darbību īstenošanai.

Projekta rezultāti

Rezultāti: 1) Projekta īstenošanas rezultātā tiks sagatavota LIFE kapacitātes programma, un projekta pieteikums ES LIFE finansējuma saņemšanai (apjomā līdz 1,000,000 Eiro), lai palielinātu Latvijas kapacitāti ES LIFE fonda finansējuma apguvei, laikā no 2014. līdz 2018. gadam. 2) LIFE kapacitātes programmas izstrādes laikā tiks apzinātas vismaz 20 institūcijas/organizācijas, vismaz 10 pašvaldības un vismaz 10 LIFE projektu īstenotāji, daloties pieredzē un identificējot vājās vietas LIFE līdzekļu apguvei. Ilgtspējība: 1) LVAFA finansējums nodrošinās būtiskus uzlabojumus LIFE līdzekļu apguves veicināšanā Latvijā, būtiski palielinot gan valsts institūciju, gan citu organizāciju kapacitāti LIFE projektu sagatavošanā un īstenošanā. 2) Ilgtermiņā, programmas ieviešana veicinās LIFE projektu aktīvāku pieteikšanu katru gadu vismaz līdz 2018. gadam. 3) Veiksmīgas projekta īstenošanas gadījumā, pilnībā tiks izmantota, vai pat pārsniegta, Latvijai pieejamā nacionālā indikatīvā LIFE finansējuma kvota.

Vadlīnija Vides un dabas resursu izpēte, novērtēšana un atjaunošana
Realizācijas laiks 30.12.2014
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 14 513.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 14 513.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 13 992.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.