• Sākums >
  • Ķīmisko vielu monitorings virszemes un pazemes ūdeņu un sedimentu matricās iekšzemes ūdeņu kvalitātes novērtējuma veikšanai

Ķīmisko vielu monitorings virszemes un pazemes ūdeņu un sedimentu matricās iekšzemes ūdeņu kvalitātes novērtējuma veikšanai

Reģ Nr. 1-08/1/2022

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir nodrošināt pilnvērtīgu informāciju 2022. gada virszemes un pazemes ūdensobjektu ķīmiskās kvalitātes vērtējumam.

Projekta uzdevumi

Analizēt papildus prioritārās, bīstamās un novērojamās vielas paraugos, kas tiek ievākti valsts monitoringa ietvaros. Ūdens paraugos analizēt pesticīdus, tributialvas katjonu, PFOS, poliaromātiskos ogļūdeņražus, C10-C13 hloralkānus, gaistošos organiskos savienojumus, DEHP un fenolus no 3 monitoringa stacijām 12 mēnešu (janvāris-decembris) garumā, kopā analizējot 36 paraugus. Sedimentu paraugos analizēt tributilalvas kajonu un C10-C13 hloralkānus 1 reizi gadā 21 monitoringa stacijā. Pazemes ūdeņos analizēt pesticīdus un PFOS no 37 pazemes ūdeņu monitoringa punktiem (9 avotiem un 28 urbumiem 17 stacijām), kopā analizēt 62 paraugus. No tiem 38 ūdens paraugi PFOS vielu monitoringam tiks nodrošināti 9 avotos un 15 urbumos 9 stacijās, kā arī 24 ūdens paraugi pesticīdu monitoringam tiks nodrošināti 13 urbumos 8 stacijās.

Projekta rezultāti

Papildināti 2022. gadā iegūtie valsts monitoringa rezultāti ar informāciju un datiem virszemes ūdensobjektos par 30 prioritārajām un bīstamajām vielām/vielu grupām, veicot prioritāro un bīstamo vielu analīzes virszemes ūdens paraugos 3 monitoringa stacijās un sedimentu paraugos 21 monitoringa stacijā. Kopumā tiks analizēti paraugi no 24 virszemes ūdeņu monitoringa stacijām un 37 pazemes ūdeņu monitoringa punktiem, iegūtie rezultāti papildinās monitoringā iegūto datu apjomu par ne mazāk kā 1786 vienībām.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.03.2023
Īstenotājs Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Rīga, Maskavas iela 165, LV-1019
Projekta kopējās izmaksas 80 042.26 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 80 042.26 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 80 042.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.