• Sākums >
  • FEE International programmu īstenošana Latvijā 2021. gadā

FEE International programmu īstenošana Latvijā 2021. gadā

Reģ Nr. 1-08/1/2021

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas biedra statusa saglabāšanu FEE International, izpildot administratīvos kritērijus un prasības biedrorganizācijas un pārstāvniecības statusa saglabāšanai, kā arī nodrošināt FEE International programmu – Ekoskolas, Zilais Karogs, Zaļā Atslēga, Jaunie Vides reportieri un Izzini mežu – sekmīgu darbību un izaugsmi Latvijā, atbilstoši VARAM - VIF Sadarbības memorandam un VIF FEE International programmu pārstāvniecības darba programmai 2021. gadam.

Projekta uzdevumi

• FEE International nacionālā sekretariāta pārstāvniecības funkciju nodrošināšana, nodrošinot 5 programmu darbības pārraudzību Latvijā, atbilstoši darba programmā izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem, kā arī nodrošinot FEE International prasību, kvalitātes kontroles un administratīvo kritēriju izpildi programmu darbības turpināšanai. • Nodrošināt aktīvu Latvijas programmu koordināciju un VIF līdzdalību FEE International darbā – operatoru konferencēs (līdz 2021. gada maijam pieņemts lēmums par visu programmu starptautisko sanāksmju organizēšanu virtuālajā vidē), programmu darba grupās, kritēriju izstrādes darba grupās, kā arī tematiskajās darba grupās par COVID - 19 ietekmes mazināšanu un elastības mehānismiem krīzes periodā. • Sadarbībā ar VARAM nodrošināt Memoranda par FEE International programmu pilnvērtīgu ieviešanu, atbilstoši Memoranda nosacījumiem par sadarbības un savstarpējās informācijas apmaiņas mehānismiem. • Sadarbībā ar VARAM un kompetentajām institūcijām, nodrošināt kvalitātes kontroli programmās – koordinējot Peldvietu un jahtu ostu atbilstības izvērtēšanas komisijas darbību, Ekoskolu nacionālās žūrijas darbību, Zaļās Atslēgas izvērtēšanas komisiju darbību un JVR nacionālās žūrijas darbību kā arī Sadarbības memoranda Partneru Padomes darbību. • Komunikācijas aktivitāšu atjaunošana pamata līmenī, popularizējot FEE International programmas medijos un sociālajos tīklos, panākot VIF programmu un iniciatīvu sociālo tīklu auditorijas pieaugumu līdz 11 000 sekotājiem (kopskaitā draugiem.lv Ekoskolu programmas lapa, VIF Facebook, Instagram un Twitter konti, kampaņas Mana jūra Facebook konts).

Projekta rezultāti

• Saglabāts Latvijas biedra statuss FEE International ar tiesībām īstenot 5 programmas Latvijā – Ekoskolu programmu, Zilā Karoga programmu, Zaļās Atslēgas programmu, Jauno Vides reportieru programmu, Izzini mežu programmu. • Nodrošināta FEE International programmu ieviešanas kvalitātes kritēriju izpilde. • Nodrošinātas FEE International kvalitātes vadības prasībām atbilstošu nacionālo izvērtēšanas institūciju darbība – Peldvietu un jahtu ostu izvērtēšanas komisija, Ekoskolu nacionālā žūrija, Zaļās Atslēgas nacionālā žūrija. • Nodrošināta sertifikāciju kvalitātes kontrole Zilā Karoga programmā, Zaļās Atslēgas programmā, Ekoskolu un Jauno Vides reportieru programmās. • Programmu sociālo tīklu auditorijas pieaugums līdz 11 000 sekotājiem (kopskaitā draugiem.lv Ekoskolu programmas lapa, VIF Facebook, Instagram un Twitter konti, Mana jūra Facebook konts).

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.12.2021
Īstenotājs Vides Izglītības fonds
Rīga, 11.Novembra krastmala 35-78, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 142 773.43 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 142 773.43 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 72 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.