• Sākums >
  • Žurnāls „Vides Vēstis”

Žurnāls „Vides Vēstis”

Reģ Nr. 1-08/1/2016

Projekta mērķis

1. Sagatavots un izdots specializēts vides aizsardzības un vides izglītības žurnāls „Vides Vēstis”; 2. Žurnāls ir tehniski un saturiski kvalitatīvs, ērti pieejams; 3. Paplašināta žurnāla lasītāju auditorija; 4. Ērti pieejama un lietojam žurnāla elektroniskā versija tīmeklī www.videsvestis.lv; 5. Atgriezeniskā saite ar mērķauditorijām, diskusijas, viedokļu apmaiņa, attieksmes un izpratnes veidošana; 6. Pašnovērtējums par sasniegtajiem rezultātiem.

Projekta uzdevumi

1. Sekot līdzi tendencēm vides un dabas aizsardzībā gan Latvijā, gan pasaulē, analizēt notiekošo; 2. Veidot saturiski un tehniski kvalitatīvu žurnālu; 3. Uzlabot tīmekļa vietnes www.videsvestis.lv lietojamību; 4. Pilnvērtīgi informēt žurnāla lasītājus par nozares jaunumiem un tendencēm; 5. Mainīt žurnāla vāka dizainu; 6. Strādāt pie žurnāla pašreklāmas; 7. Strādāt pie žurnāla izplatīšanas; 8. Izstrādāt pašnovērtējuma anketu; 9. Strādāt pie atgriezeniskās saites iegūšanas; 10. Veikt anketēšanu, apkopot datus, izdarīt secinājumus, izstrādāt turpmākās rīcības plānu.

Projekta rezultāti

1. Izvēlētas aktuālākās tēmas publicēšanai žurnālā; 2. Žurnāls ir sagatavots un nodrukāts; 3. Drukātā vai elektroniskā versija ir nonākusi pie mērķauditorijām; 4. Žurnāls ir izplatīts, izmantojot pieejamos izplatīšanas avotus; 5. www.videsvestis.lv tīmekļa vietne ir ērti lietojama, reizi nedēļā aktualizēta ar publikācijām no žurnāla satura, lietotājam ir iespēja diskutēt, izteikt savu viedokli; 6. Tīmekļa vietnes apmeklējums pieaudzis līdz 35 tūkstošiem mēnesī. Google Analytics statsistika. 7. Žurnāla elektroniskā versija uzreiz pēc žurnāla iznākšanas tiek publicēta tīmeklī www.videsvestis.lv un ir pieejama bez maksas; 8. Atgriezeniskā saite ar žurnāla mērķa auditorijām, diskusijas, viedokļu apmaiņa; (www.videsvestis.lv par katru žurnālu sešas diskusijas un sešas viedokļu apmaiņas. Tiekoties klātienē); 9. Ir apkopotas 150 aptaujas anketas; 10. Analizēti auditorijas un rezultatīvie rādītāji, izstrādāts turpmākās rīcības plāns.

Vadlīnija Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības jomā
Realizācijas laiks 30.12.2016
Īstenotājs Vides Vārds
Rīga, Kalnciema iela 28, LV-1046
Projekta kopējās izmaksas 94 242.54 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 75 172.54 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 53 573.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.