• Sākums >
  • Pētījums "Valsts vides dienesta klientu apmierinātības aptauja"

Pētījums "Valsts vides dienesta klientu apmierinātības aptauja"

Reģ Nr. 1-08/19/2022

Projekta mērķis

Noskaidrot klientu (operatoru) apmierinātības līmeni, vērtējot Valsts vides dienesta (turpmāk -VVD) 2021.gadā sniegto pakalpojumu kvalitāti. Pētījuma rezultāts sniegs informāciju par jomām, kurās nepieciešami pilnveidojumi, lai VVD īstenotu vīziju - sabiedrībā atzīta, uz klientu orientēta un efektīva profesionāļu komanda, kas drosmīgi ievieš inovācijas, kļūstot par līderi digitālajā transformācijā vides jomā.

Projekta uzdevumi

1. Veikt tirgus izpēti vai iepirkumu atbilstoši PIL 9.panta kārtībai, noslēgt pakalpojuma līgumu par pētījuma veikšanu, ietverot tajā izmantotās metodoloģijas un pētījuma norises aprakstus, aptaujas laikā iegūtos datus, to rezultātu izvērtējumu un secinājumus, rezultātu salīdzinājumu ar iepriekš veikto pētījumu par 2020.gada otro pusgadu; 2. Veikt pētījumu par VVD klientu apmierinātību par sniegto pakalpojumu kvalitāti atļauju un kontroles jomā, un principa "Konsultē vispirms" pielietojumu, kā arī klientu apkalpošanas novērtējumu; 3. Infografikas par klientu apmierinātības pētījuma rezultātiem izveide.

Projekta rezultāti

1. Izstrādāts iepirkums / tirgus izpētes dokumentācija un tehniskā specifikācija, veikta iepirkuma/ tirgus izpētes procedūra, izvēlēts potenciālais pretendents un sagatavots tirgus cenas izpētes vai iepirkuma protokols, noslēgts līgums darba uzdevumu izpildei. 2. Veikts un Valsts vides dienestam iesniegts pētījuma “VVD klientu apmierinātības aptauja” kopsavilkums. 3. Izveidota infografika par pētījuma rezultātiem.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 31.12.2022
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 15 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 15 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 500.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.