• Sākums >
  • Latvijas kā uzticama starptautiskā partnera lomas stiprināšana, ieviešot harmonizētas vides prasības Eiropā

Latvijas kā uzticama starptautiskā partnera lomas stiprināšana, ieviešot harmonizētas vides prasības Eiropā

Reģ Nr. 1-08/19/2020

Projekta mērķis

Mērķis ir stiprināt Valsts vides dienesta (turpmāk tekstā – VVD) lomu harmonizētu vides prasību ieviešanā starptautiski. Pasākumam ir divi apakšmērķi: - stiprināt VVD kā pilnvērtīga un augsti profesionāla partnera tēlu starptautiskā līmenī vides aizsardzības un radiācijas drošības jomā. - attīstīt starptautisko sadarbību integrētā piesārņojuma kontrolei atkritumu apsaimniekošanas jomā kopumā, tai skaitā, atkritumu pārrobežu sūtījumu jomā.

Projekta uzdevumi

1. VVD uzņems IMPEL “Industry and Air” ekspertu darba grupu, organizējot divu dienu semināru (25 ārzemju dalībnieki), un organizēs inspekciju uz vienu no Latvijas piena pārstrādes uzņēmumiem (3-5 ārvalstu inspektoriem). Kopīga inspekcija uz šāda tipa uzņēmumu un pieredzes apmaiņa īpaši aktuāla, jo 2019. gada 4. decembrī stājās spēkā jaunas prasības pārtikas, dzērienu un piena ražošanas sektoram (LPTP secinājumi). “Industry and Air” darba grupas darbība saistīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām ieviešanu. Šī direktīva attiecas uz lielākajiem rūpnieciskajiem objektiem, kas veic A kategorijas piesārņojošas darbības. Pasākums veicinās starptautisko sadarbību un pieredzes apmaiņu par rūpniecisko uzņēmumu kontroles un atļauju izsniegšanas jautājumiem dažādos sektoros, ietverot VVD aktuālas tēmas - rūpniecisko objektu radīto smaku emisiju uzraudzība, rūpniecisko notekūdeņu kontrole, cūku fermu uzraudzība, sūdzību pārvaldība, inspekciju plānošana un veikšana un citus jautājumus. 2. Lai nodrošinātu SAEA Tehniskās sadarbības programmas pasākuma uzņemšanu Latvijā, organizēsim semināru, kurā piedalīsies 25 dalībnieki (tai skaitā 5 no Latvijas) no 13 Eirāzijas reģiona valstīm. Papildus semināru būs iespēja apmeklēt 2-5 brīvklausītājiem no dažādām Latvijas organizācijām. Ieguvumi - pilveidosim Latvijas organizāciju pārstāvju zināšanu par radiācijas objektu likvidēšanu un veicināsim starptautisku Latvijas atpazīstamību radiācijas drošības jomā. 3. Lai veicinātu Latvijas Valsts vides dienesta un Igaunijas vides dienesta sadarbību radiācijas drošības un vides aizsardzības jomās, organizēsim tikšanos, kuras laikā parakstīsim vienošanos par sadarbību radiācijas drošības jomā, kā arī apspriedīsim aktuālus jautājumus radiācijas drošībā un vides aizsardzības jomās. Ieguvums - uzlabota sadarbība radiācijas drošības jomā, pieredzes apmaiņa par vides aizsardzības jautājumiem, IT attīstību un mūsdienīgu IT rīku izmantošanu Igaunijas vides dienestā. 4. Lai veicināt Baltijas valstu regulatoru pārrobežu sadarbību radiācijas un kodoldrošības problēmu risināšanā, organizēsim divu darba dienu semināru ar 25-30 dalībniekiem no Lietuvas, Igaunijas un Latvijas. Baltijas valstu nacionālie regulatori radiācijas drošības jomā jau kopš 2001.gada organizē ikgadējus seminārus, lai apspriestu būtiskākās problēmas un veicinātu pārrobežu sadarbību. Rezultāts - uzlabota VVD Radiācijas drošības centra sadarbība ar Lietuvas un Igaunijas nacionālo regulatoru radiācijas drošības jomā. 5. Stiprināsim VVD vadošo lomu Baltijā, organizējot un vadot vides aizsardzības pieredzes apmaiņas semināru Baltijas valstu vides institūcijām. 6. Organizēsim tikšanos Nodomu protokola starp Latvijas Republikas VVD un Baltkrievijas Vitebskas apgabala Dabas resursu un vides aizsardzības komiteju vides aizsardzības jomā ietvaros (parakstīts Polockā, 2018. gada 6. jūnijā). Tikšanās laikā plānots izskatīt problēmu jautājumus tēmās: 1) Latvijas un Baltkrievijas sagatavotie informatīvie ziņojumi par: - ūdensobjektiem, kuri atrodas pierobežas zonas tiešā tuvumā un būtu jāpakļauj monitoringam; - potenciāli piesārņojošo objektu (operatoru), kuri atrodas pierobežas zonā, saraksta izveidi; 2) Priekšlikumi vides monitoringam pierobežas zonā; 3) Atbildīgo personu saraksta / paziņošanas shēmas izveidi avārijas situācijās, kurām var būt pārrobežu ietekme.

Projekta rezultāti

1. VVD uzņems IMPEL “Industry and Air” ekspertu darba grupu, organizējot divu dienu semināru (25 ārzemju dalībnieki), un organizēs inspekciju uz vienu no Latvijas piena pārstrādes uzņēmumiem (3-5 ārvalstu inspektoriem). Kopīga inspekcija uz šāda tipa uzņēmumu un pieredzes apmaiņa īpaši aktuāla, jo 2019. gada 4. decembrī stājās spēkā jaunas prasības pārtikas, dzērienu un piena ražošanas sektoram (LPTP secinājumi). “Industry and Air” darba grupas darbība saistīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām ieviešanu. Šī direktīva attiecas uz lielākajiem rūpnieciskajiem objektiem, kas veic A kategorijas piesārņojošas darbības. Pasākums veicinās starptautisko sadarbību un pieredzes apmaiņu par rūpniecisko uzņēmumu kontroles un atļauju izsniegšanas jautājumiem dažādos sektoros, ietverot VVD aktuālas tēmas - rūpniecisko objektu radīto smaku emisiju uzraudzība, rūpniecisko notekūdeņu kontrole, cūku fermu uzraudzība, sūdzību pārvaldība, inspekciju plānošana un veikšana un citus jautājumus. 2. Lai nodrošinātu SAEA Tehniskās sadarbības programmas pasākuma uzņemšanu Latvijā, organizēsim semināru, kurā piedalīsies 25 dalībnieki (tai skaitā 5 no Latvijas) no 13 Eirāzijas reģiona valstīm. Papildus semināru būs iespēja apmeklēt 2-5 brīvklausītājiem no dažādām Latvijas organizācijām. Ieguvumi - pilveidosim Latvijas organizāciju pārstāvju zināšanu par radiācijas objektu likvidēšanu un veicināsim starptautisku Latvijas atpazīstamību radiācijas drošības jomā. 3. Lai veicinātu Latvijas Valsts vides dienesta un Igaunijas vides dienesta sadarbību radiācijas drošības un vides aizsardzības jomās, organizēsim tikšanos, kuras laikā parakstīsim vienošanos par sadarbību radiācijas drošības jomā, kā arī apspriedīsim aktuālus jautājumus radiācijas drošībā un vides aizsardzības jomās. Ieguvums - uzlabota sadarbība radiācijas drošības jomā, pieredzes apmaiņa par vides aizsardzības jautājumiem, IT attīstību un mūsdienīgu IT rīku izmantošanu Igaunijas vides dienestā. 4. Lai veicināt Baltijas valstu regulatoru pārrobežu sadarbību radiācijas un kodoldrošības problēmu risināšanā, organizēsim divu darba dienu semināru ar 25-30 dalībniekiem no Lietuvas, Igaunijas un Latvijas. Baltijas valstu nacionālie regulatori radiācijas drošības jomā jau kopš 2001.gada organizē ikgadējus seminārus, lai apspriestu būtiskākās problēmas un veicinātu pārrobežu sadarbību. Rezultāts - uzlabota VVD Radiācijas drošības centra sadarbība ar Lietuvas un Igaunijas nacionālo regulatoru radiācijas drošības jomā. 5. Stiprināsim VVD vadošo lomu Baltijā, organizējot un vadot vides aizsardzības pieredzes apmaiņas semināru Baltijas valstu vides institūcijām. 6. Organizēsim tikšanos Nodomu protokola starp Latvijas Republikas VVD un Baltkrievijas Vitebskas apgabala Dabas resursu un vides aizsardzības komiteju vides aizsardzības jomā ietvaros (parakstīts Polockā, 2018. gada 6. jūnijā). Tikšanās laikā plānots izskatīt problēmu jautājumus tēmās: 1) Latvijas un Baltkrievijas sagatavotie informatīvie ziņojumi par: - ūdensobjektiem, kuri atrodas pierobežas zonas tiešā tuvumā un būtu jāpakļauj monitoringam; - potenciāli piesārņojošo objektu (operatoru), kuri atrodas pierobežas zonā, saraksta izveidi; 2) Priekšlikumi vides monitoringam pierobežas zonā; 3) Atbildīgo personu saraksta / paziņošanas shēmas izveidi avārijas situācijās, kurām var būt pārrobežu ietekme.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2020
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 14 193.91 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 14 193.91 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 644.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.