• Sākums >
  • Ilgtermiņa gaisa piesārņojuma līmeņa novērtējums Daugavpils pilsētā

Ilgtermiņa gaisa piesārņojuma līmeņa novērtējums Daugavpils pilsētā

Reģ Nr. 1-08/199/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Novērtēt ilgtermiņa gaisa piesārņojuma līmeni Daugavpils pilsētā, izmantojot lihenoindikācijas metodi Ilgtermiņa: Veicināt pašvaldību iestāžu, atbildīgo dienestu un sabiedrības iesaistīšanu vides politikas ieviešanā,vienlaicīgi sagatavot uz ĢIS pielietojumu bāzētu informatīvu pamatu turpmākiem monitoringa pētījumiem ilgtermiņa gaisa piesārņojuma līmeņa novērtēšanai Daugavpils pilsētā

Projekta uzdevumi

1. Apsekot 2012. un 2013.gada pētījumā izmantotās teritorijas kvadrātu regulārajā tīklā, t.i. 82 kvadrātus 500x500 m Daugavpils pilsētā, un katrā no tiem noteikt ilgtermiņa gaisa piesārņojuma līmeni, izmantojot iepriekš pielietoto lihenoindikācijas metodi. 2. Lai nodrošinātu lihenoindikācijas datu korektu interpretāciju, ievākt ķērpju lapoņu un koku mizas paraugus, problemātisko ķērpju taksonu identicifēšanai un pH noteikšanai laboratorijas apstākļos. 3. Salīdzināt, statistiski un ģeotelpiski izanalizēt iegūtos datus un izveidot projekta gala ziņojumu par ilgtermiņa gaisa piesārņojumu un tā izmaiņām Daugavpils pilsētā un un iesniegt to VVD Daugavpils RVP. 4. Izveidot publiski pieejamu ģeogrāfisko informācijas sistēmu datu bāzi ar pilsētas gaisa kvalitātes bioindikatīvajiem rādītājiem un to mainību laikā un telpā. 5. Novadīt informatīvu semināru VVD Daugavpils RVP darbiniekiem, Daugavpils pilsētas atbildīgajiem dienestiem un citiem interesentiem par projekta galvenajiem rezultātiem. 6. Iesniegt prezentāciju un informatīvos materiālus to izvietošanai Daugavpils pilsētas domes, DU un Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes (turpmāk VVD Daugavpils RVP) Internet mājaslapās.

Projekta rezultāti

1. Apsekotas 2012. un 2013.gada pētījumā izmantotās teritorijas Daugavpils pilsētā, t.i. 82 šūnas kvadrātu regulārajā tīklā, un noteikts ilgtermiņa gaisa piesārņojuma līmenis katrā no tām. 2. Ir veikta korekta lihenoindikācijas datu interpretācija, balstoties uz lauka pētījumu rezultātiem, precīzi noteiktām visām ķērpju sugām un substrāta pH līmenim. 3. Salīdzināti un izanalizēti iegūtie dati un izveidots projekta gala ziņojums par ilgtermiņa gaisa piesārņojuma līmeni un tā izmaiņām Daugavpils pilsētā, kas iesniegts VVD Daugavpils RVP. 4. Izveidota publiski pieejama ĢIS datu bāze ar pilsētas gaisa kvalitātes rādītājiem un to mainību laikā un telpā. 5. Novadīti trīs informatīvi semināri par projekta galvenajiem rezultātiem. 6. Prezentāciju un informatīvie materiāli iesniegti izvietošanai Daugavpils pilsētas domes, DU un VVD Daugavpils RVP Internet mājaslapās.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.06.2019
Īstenotājs Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs
Daugavpils, Vienības iela 13, LV-5401
Projekta kopējās izmaksas 27 270.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 27 270.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.