• Sākums >
  • Sākotnējais radona novērtējums Latvijas teritorijā

Sākotnējais radona novērtējums Latvijas teritorijā

Reģ Nr. 1-08/199/2013

Projekta mērķis

Novērtēt radona izplatību Latvijas teritorijā un apzināt, vai ir vietas, kur būtu paaugstināts radona līmenis.

Projekta uzdevumi

Lai varētu sniegt pamatotus, uz pierādījumiem balstītus argumentus Eiropas Komisijai, kā arī turpmāk būtu iespējams izstrādāt rīcības attiecībā uz dzeramā ūdens monitoringu un situācijas novērtēšanu darba vietās un dzīvojamās mājās attiecībā uz radonu, un vienlaicīgi sagatavotu valsts rīcības plānu radona samazināšanai, sākotnēji ir nepieciešams veikt radonu novērtējumu valsts teritorijā. Sākotnējā radona novērtējuma Latvijas teritorijā sagatavošanai nepieciešams: 1) Apkopot/apzināt informāciju par jau esošajiem radona novērtējumiem un veiktajiem pētījumiem. 2) Apkopot un novērtēt ģeoloģiskos apstākļus, kas norāda uz iespējamo paaugstināto radona līmeni. 3) Veikt atsevišķus radona mērījumus vietās, kur pēc ģeoloģisko apstākļu novērtējuma un 1.uzdevumā apkopotās informācijas, ir novērtēts, ka varētu būt paaugstināts radona līmenis. 4) Sagatavot pārskatu par novērtējumā iegūto informāciju, t.sk. pievienojot pētījuma rezultātā iegūtos materiālus. Radona novērtējuma pārskatā iekļaut sekojošu informāciju: 1) sniegt izvērtējumu par to, vai turpmāk ir nepieciešms veikt papildus darbības attiecībā uz radona novērtējumu un mērījumiem (gan augsnē, gan ūdenī un ēkās); 2) apkopot iespējamos pasākumus, kas veicami, lai novērstu radona ietekmi vietās, kurās ir konstatēts paaugstināts radona līmenis (darba vietās un dzīvojamās mājās, dzeramajā ūdenī). Projekta visu uzdevumu īstenošanai jānodrošina diskusijas ar jomas ekspertiem un zinātniekiem.

Projekta rezultāti

Sagatavots radona sākotnējais novērtējuma pārskats Latvijas teritorijai un apzinātas vietas, kur radona izplatība varētu radīt problēmas.

Vadlīnija Vides un dabas resursu izpēte, novērtēšana un atjaunošana
Realizācijas laiks 30.12.2014
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 10 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 411.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.