• Sākums >
  • Latvijas teritorijas ģeoloģiskās kartēšanas metodikas izstrāde un zemesgabala tirgus nomas maksas noteikšanas metodikas izstrāde kūdras ieguvei

Latvijas teritorijas ģeoloģiskās kartēšanas metodikas izstrāde un zemesgabala tirgus nomas maksas noteikšanas metodikas izstrāde kūdras ieguvei

Reģ Nr. 1-08/198/2020

Projekta mērķis

Veikt pētījumu, lai izstrādātu Latvijas teritorijas ģeoloģiskās kartēšanas metodiku, kā arī izstrādātu tirgus nomas maksas noteikšanas metodiku zemes gabaliem, kuru izmantošanas mērķis ir veikt kūdras ieguvi, īstenojot pamatnostādnes "Kūdras ilgtspējīgas izmantošanas pamatnostādnes 2020. - 2030.gadam" (VSS-1243) (turpmāk - pamatnostādnes), kas 17.11.2020. atbalstītas Ministru kabineta sēdē. Pamatnostādnēs noteiktie uzdevumi izvirzīto mērķu sasniegšanai paredz līdz 2023.gada pilnveidot normatīvo regulējumu zemes dzīļu jomā, lai veicinātu purvu un kūdras resursu ģeoloģisko izpēti un nodrošinātu ģeoloģisko kartēšanu, kā arī līdz 2030.gadam veikt ģeoloģisko kartēšanu un noteikt potenciāli pieejamos un rūpnieciski izmantojamos kūdras resursus. Tāpat arī līdz 2024.gadam rosināt izmaiņas normatīvajos aktos, lai samazinātu administratīvo slogu. Pasākums nepieciešams, lai nodrošinātu zemes dzīļu pārraugošas iestādes ar mūsdienīgu informāciju par to pārraudzībā esošo resursu tālāku izpēti (ģeoloģisko kartēšanu). Rezultātā izveidotā ģeoloģiskās kartēšanas metodika nodrošinātu iespēju veikt kvalitatīvu teritorijas ģeoloģisko kartēšanu, tādējādi iegūstot informāciju par potenciāli pieejamo un rūpnieciski izmantojamo kūdras resursu apjomu. Šobrīd valstij nav mūsdienīgas un aktuālas informācijas par zemes dzīļu (tai skaitā kūdras) resursiem, lai varētu mērķtiecīgi plānot šo resursu apguvi. Nepieciešams aptvert visu Latvijas teritoriju, ieskaitot arī zemes, kas pieder privātpersonām, jo vienas derīgo izrakteņu atradnes robežās var būt vairāki zemes īpašnieki, kas ir nozīmīgi, lai veiktu pilnvērtīgu kūdras resursu kartēšanu un novērtēšanu. Izstrādātā zemesgabala tirgus nomas maksas metodika pilnveidos sertificētu nekustamo īpašumu vērtētāju vadlīnijas un zemesgabala tirgus nomas maksas noteikšanu tādiem zemes gabaliem, kuros paredzēta kūdras ieguve ar tālāku mērķi to pāstrādāt un realizēt. Kūdras ieguves teritorijās jāveic daudzfaktoru analīze, kas būtiski atšķiras no citu nekustamo īpašumu vērtēšanas formām, pievēršot īpašu uzmanību arī aizsargājamo teritoriju ietekmei un kūdras iegulas raksturlielumam un sastāvam, kā arī citiem raksturlielumiem, kas katrā kūdras atradnē var atšķirties.

Projekta uzdevumi

1. Iepirkuma procedūras īstenošana vai tirgus izpēte / cenu aptaujas veikšana. 2. Latvijas teritorijas ģeoloģiskās kartēšanas metodikas izstrāde: 2.1. Apkopot informāciju par Latvijas teritorijā iepriekš veikto ģeoloģisko kartēšanu un informāciju par vismaz septiņu Eiropas valstu ģeoloģiskās kartēšanas metodikām; 2.2. Pamatojoties uz veikto analīzi, izstrādāt Latvijas teritorijas ģeoloģiskās kartēšanas metodikas pamatprincipus. 3. Zemesgabala tirgus nomas maksas noteikšanas metodikas izstrāde kūdras ieguvei: 3.1. Apkopot un analizēt Latvijas līdzšinējo praksi un problēmjautājumus un ārvalstu praksi zemes gabalu, uz kuriem atrodas kūdras atradnes, nomas maksas noteikšanā; 3.2. Pamatojoties uz veikto analīzi un sadarbību ar Dabas aizsardzības pārvaldi, AS “Latvijas valsts meži” biedrību “Latvijas Kūdras asociācija” un biedrību “Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācija”, sagatavot vienotu zemesgabala tirgus nomas maksas noteikšanas metodiku kūdras ieguvei.

Projekta rezultāti

1. Izstrādāti divi iepirkuma nolikumi / tirgus izpētes dokumentācijas un tehniskās specifikācijas, veiktas iepirkuma / tirgus izpētes procedūras, izvēlēti izpildītāji un noslēgti līgumi darba uzdevumu izpildei. 2. Latvijas teritorijas ģeoloģiskās kartēšanas metodikas izstrāde: 2.1. Iztrādāts un VARAM Vides aizsardzības departamentam iesniegts ziņojuma projekts par Latvijas teritorijā iepriekš veikto ģeoloģisko kartēšanu un informāciju par citu valstu ģeoloģiskās kartēšanas metodikām; 2.2. Iztrādāts un VARAM Vides aizsardzības departamentam iesniegts gala ziņojums par Latvijā iepriekš veikto ģeoloģisko kartēšanu, citu valstu kartēšanas metodikām un izstrādātajiem pamatprincipiem Latvijas teritorijas ģeoloģiskās kartēšanas metodikām. 3. Zemesgabala tirgus nomas maksas noteikšanas metodikas izstrāde kūdras ieguvei: 3.1. Iztrādāts un VARAM Vides aizsardzības departamentam iesniegts ziņojuma projekts par Latvijas līdzšinējo praksi un problēmjautājumus un ārvalstu praksi zemes gabalu, uz kuriem atrodas kūdras atradnes, nomas maksas noteikšanā; 3.2. Iztrādāts un VARAM Vides aizsardzības departamentam iesniegts gala ziņojums par Latvijas līdzšinējo praksi un problēmjautājumiem un ārvalstu praksi zemes gabalu, uz kuriem atrodas kūdras atradnes nomas maksas noteikšanā un izstrādāto zemesgabala tirgus nomas maksas noteikšanas metodiku kūdras ieguvei.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2021
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 24 079.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 24 079.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 24 079.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.