• Sākums >
  • Ogres upes baseina sakopšana un dokumentēšana nevalstiskā sektora veiktspējas un kompetences celšanai

Ogres upes baseina sakopšana un dokumentēšana nevalstiskā sektora veiktspējas un kompetences celšanai

Reģ Nr. 1-08/197/2018

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir sakopt Ogres upes ielejas posmu, tajā skaitā dabas parka “Ogres ieleja” teritorijā, sadarbojoties ar dabas aizsardzības pārvaldi un dokumentējot, un publicējot darba procesu vispārīgas nevalstiskā sektora kompetences un veiktspējas celšanai dabas aizsardzības problēmas risināšanas - upju baseinu sakopšanas, kontekstā. Projekta mērķa sasniegšanai definētie uzdevumi ir saskaņā ar dabas parkam “Ogres ieleja” DAP izstrādāto dabas aizsardzības plānu un atbilst tajā izvirzītajiem ilgtermiņa mērķiem, īpaši veicinot 3.ilgtermiņa mērķa: “Attīstīt dabas parka “Ogres ieleja” teritorijā tūrisma infrastruktūru, kas bāzēta uz ilgtspējīgu un saudzīgu vietējo dabas, kultūras, vēstures un cilvēkresursu izmantošanu, veicinot teritorijas apmeklētāju aktīvu darbošanos un izglītošanu ar vidi un dabas aizsardzību saistītos jautājumos”, sasniegšanu.

Projekta uzdevumi

1. Ogres upes baseina apsekošana un reālo darbu apjoma plānošana kopā ar DAP; 2. Projektā plānoto upes sakopšanas aktivitāšu veikšana, tajā skaitā laivotāju atpūtas vietu labiekārtošana atbilstoši DAP izstrādātajam Ogres upes ielejas aizsardzības plānam un citiem ekspertu ieteikumiem; 3. Informatīva semināra organizēšana; 4. Projekta aktivitāšu un rezultātu dokumentēšana un publicēšana specifiskās tīmekļvietnēs, jomas TV un radio raidījumos.

Projekta rezultāti

1. Ogres upes baseina posmā no Cirstiem līdz Vecogres HES sakopšanas darbu plāna izstrāde. 2. Ogres upes baseina sakopšanas darbu veikšana: - 300 m3 kritalu savākšana 57 km Ogres upes deltā un novietošana kaudzēs ārpus palu zonas, arī transportēšana, ja konkrētā Upes posma tuvumā ir ceļš; - 4 laivotāju atpūtas vietu labiekārtošana; - 4 upes ielejas sakopšanas talku veikšana. 3. Viens aizvadīts seminārs par upju kopšanu, veicinot NVO un valsts, un pašvaldības iestāžu sadarbību. Semināram izveidota teorētiskā un praktiskā daļa, kopumā ceļot NVO sektora kompetenci. 4. Projekta publicitātes nodrošināšana, rezultātu plašai ietekmei un rezonansei uz mērķauditoriju, kā arī projekta rezultātu ilgtspējai un multiplikācijai nākotnē.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.11.2018
Īstenotājs Zivju gani
Ērgļi, Jumurdas iela 7-17, LV-4840
Projekta kopējās izmaksas 48 011.56 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 46 561.56 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.