• Sākums >
  • Izglītojoša kampaņa "Esi zinošs!” vides normatīvo aktu prasību ievērošanai un atbilstības panākšanai

Izglītojoša kampaņa "Esi zinošs!” vides normatīvo aktu prasību ievērošanai un atbilstības panākšanai

Reģ Nr. 1-08/196/2020

Projekta mērķis

Būtisks priekšnosacījums uzņēmumu darbības atbilstībai vides prasībām ir uzņēmumu zināšanas par vides prasībām un to īstenošanu savā darbībā. Valsts vides dienests ievieš arvien jaunus digitālos risinājumus, lai uzņēmumiem sniegtu iespējas iespējami ērtā veidā izmantot VVD sniegtos pakalpojumus. VVD aktīvi īsteno iniciatīvu "Konsultē vispirms". Šis pasākums turpinās VVD īstenotos pasākumus šīs iniciatīvas nostiprināšanai iestādes darbā. Pasākuma mērķis ir īstenot visaptverošu izglītojošu kampaņu - izglītojot gan uzņēmumus, kas veic piesārņojošas darbības (vadlīnijas, video pamācības, reģionālie semināri), gan iedzīvotājus. Plašākas sabiedrības izglītošana, attīstot iedzīvotāju spēju atpazīt vides pārkāpumus un pēc tam atbilstoši rīkoties, lai tos novērstu, ir būtisks priekšnosacījums atbilstības vides normatīvo aktu prasībām panākšanai. Tas ir īpaši būtiski, ņemot vērā ierobežotos VVD cilvēkresursus (inspektoru skaitu visā Latvijā). Vienlaikus izstrādātās video pamācības, kā izmantot VVD e-pakalpojumus, veicinās arī publiskā sektora radīto e-pakalpojumu plašāku lietošanu, attīstot uzņēmumu digitālās prasmes. Lai identificētu, kādiem jautājumiem radiācijas drošības jomā tuvākajos gados VVD vajadzētu pastiprināti pievērst uzmanību, nepieciešams organizēt sabiedriskās domas aptauju par zināšanām un informācijas pieejamību sabiedrībai, citām iestādēm un operatoriem. Ievērojot, ka 2021.gadā plānota Baltkrievijas atomelektrostacijas darbības uzsākšana, ir svarīgi veidot sabiedrības izpratni par atomelektrostaciju darbību, iespējamo ietekmi un rīcību avāriju gadījumos, aptaujā tiks noskaidrotas sabiedrības zināšanas un izpratne arī šajos aspektos.

Projekta uzdevumi

1. Metodisko materiālu kopuma izstrāde operatoriem par rīcībām vides normatīvo aktu prasību ievērošanai un atbilstības panākšanai; 2. Video palīgs operatoriem par e-pakalpojumu lietošanu - “Soli pa solim ceļā uz vides atļauju!”- video pamācības izveidošana; 3. Noorganizēt 5 reģionālos seminārus, apbalvot Zaļās izcilības balvas 2021 laureātus; 4. Izveidot “Esi zinošs – RĪKOJIES!” izglītojošos materiālus iedzīvotājiem par 2 tēmām; 5. Sabiedriskās domas aptauja trim respondentu grupām par radiācijas drošības jautājumiem; 6. Vadlīniju sagatavošana par radioaktīvo materiālu transportēšanu un defektoskopijas rentgen iekārtu lietošanu.

Projekta rezultāti

1. Metodisko materiālu kopuma izstrāde operatoriem par rīcībām vides normatīvo aktu prasību ievērošanai un atbilstības panākšanai; 2. Video palīgs operatoriem par e-pakalpojumu lietošanu - “Soli pa solim ceļā uz vides atļauju!”- video pamācības izveidošana; 3. Noorganizēt 5 reģionālos seminārus, apbalvot Zaļās izcilības balvas 2021 laureātus; 4. Izveidot “Esi zinošs – RĪKOJIES!” izglītojošos materiālus iedzīvotājiem par 2 tēmām; 5. Sabiedriskās domas aptauja trim respondentu grupām par radiācijas drošības jautājumiem; 6. Vadlīniju sagatavošana par radioaktīvo materiālu transportēšanu un defektoskopijas rentgen iekārtu lietošanu.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2021
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 47 980.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 47 980.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 43 663.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.