Kompetenču laboratorija

Reģ Nr. 1-08/195/2020

Projekta mērķis

Sniegt ieguldījumu VVD darbinieku specifisko zināšanu padziļināta apgūšanā un prasmju attīstīšanā, lai veicinātu nepārtrauktu iestādes attīstību, kas balstās uz profesionāliem un uz rezultātu orientētiem darbiniekiem. Jaunas stratēģijas īstenošanas periodā transformēt un digitalizēt procesus, īstenojot klientorientētu un viedu vides aizsardzības kontroli un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu ilgtermiņā. Lai visas valsts mērogā nodrošinātu efektīvu vides aizsardzības kontroli un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, nozīmīgs aspekts ir VVD cilvēkresursu profesionālās kompetences. Latvijas augstākās izglītības iestādes sniedz iespējas iegūt vispārīgas zināšanas par vides aizsardzības politiku un tās īstenošanas instrumentiem. Jaunajiem darbiniekiem nepieciešama īpaša rūpība sagaidīšanas un darbā ievadīšanas procesā, lai vieglāk adaptētos un koncentrētos uz darbu. Vienlaikus, nepieciešams īstenot apmācību pasākumus, lai attīstītu jau esošo VVD darbinieku zināšanas, profesionālās un vispārējās prasmes digitālu risinājumu izmantošanai, standartizētas pieejas nodrošināšanai visā valsts teritorijā.

Projekta uzdevumi

1. Veikt projekta vadību - VVD darbinieku apmācību nodrošināšana; 2. Jauno darbinieku darbā ievadīšanas programmas ietvarā organizēt lekciju - praktiskas nodarbības nodrošināšanai jauno VVD darbinieku darbā ievadīšanas semināram par efektīvu adaptāciju jaunā darba vietā "Mentālie profesionālie modeļi un metodes efektīvai adaptācijai jaunā organizācijā"; 3. "VVD kompetenču laboratorija" - profesionālo zināšanu un prasmju attīstība: 3.1. Apmācība problēmsituāciju cēloņu-seku sakarības izpratnei ar “5 kāpēc” metodi - 3 moduļos (teorija, prakse, mentorings); 3.2. Konsultatīvs atbalsts profesionālās efektivitātes paaugstinašanai (profesionālo robežu apzināšanās, rīcības alternatīvu atrašana konkrētās darba situācijās, attiecību veidošana ar koļeģiem, padotājiem, klientiem, sadarbība komandā, darba stratēģijas, stresa faktoru un izdegšanas mazināšana); 3.3. Medicīnas radioloģisko ierīču tehnisko parametru mērīšana un instrukciju izstrāde; 3.4. Pakalpojumu procesu novērtēšana un pārveide, kvalitātes vadības principu piemērošana pārvaldes un pakalpojumu procesos; 3.5. VVD darbinieku apmācības par speciālās pašaizsardzības metodēm; 3.6. VVD rīcībā esošo dronu lietošanas apmācības; 3.7. Zināšanas zemes dzīļu izmantošanas kontrolē. 4. "VVD kompetenču laboratorija" - darbinieku atbalsta un vispārējo zināšanu attīstība: 4.1. VVD augstākā līmeņa vadītāju vadības komandas prasmju pilnveidošana un attīstība; 4.2. VVD vidējā līmeņa vadītāju vadības prasmju pilnveidošana un attīstība; 4.3. Apmācības augstākā un vidējā līmeņa vadītāju publiskās runas prasmju attīstīšanai.

Projekta rezultāti

1. Izvēlēts potenciālais pretendents un noslēgts līguma uz noteiktu laiku par – projektā pieteikto mācību organizēšanu, dalībnieku pieteikšanu, ar mācību organizāciju saistītās dokumentācijas sagatavošanu, parakstīšanu, datu par mācību norisi uzkrāšanu RVS Horizon un atskaišu sagatavošanu; 2. Vienas dienas pasākuma ietvaros 4 reizes gadā (4x8h) vismaz 60 jaunie VVD darbinieki ievadīti darbā, piedaloties praktiskā pasākumā "Jauno darbinieku diena" par jauno darbinieku efektīvu adaptāciju jaunā darba vietā un tās ietvaros organizētam semināram par efektīvu adaptāciju jaunā darba vietā "Mentālie profesionālie modeļi un metodes efektīvai adaptācijai jaunā organizācijā"; 3. "VVD kompetenču laboratorija" - profesionālo zināšanu un prasmju attīstība: 3.1. Apmācība problēmsituāciju cēloņu-seku sakarības izpratnei ar “5 kāpēc” metodi - 3 moduļos (teorija, prakse, mentorings); 3.2. Konsultatīvs atbalsts profesionālās efektivitātes paaugstinašanai (profesionālo robežu apzināšanās, rīcības alternatīvu atrašana konkrētās darba situācijās, attiecību veidošana ar koļeģiem, padotājiem, klientiem, sadarbība komandā, darba stratēģijas, stresa faktoru un izdegšanas mazināšana); 3.3. Medicīnas radioloģisko ierīču tehnisko parametru mērīšana un instrukciju izstrāde; 3.4. Pakalpojumu procesu novērtēšana un pārveide, kvalitātes vadības principu piemērošana pārvaldes un pakalpojumu procesos; 3.5. VVD darbinieku apmācības par speciālās pašaizsardzības metodēm; 3.6. VVD rīcībā esošo dronu lietošanas apmācības; 3.7. Zināšanas zemes dzīļu izmantošanas kontrolē. 4. "VVD kompetenču laboratorija" - darbinieku atbalsta un vispārējo zināšanu attīstība: 4.1. VVD augstākā līmeņa vadītāju vadības komandas prasmju pilnveidošana un attīstība; 4.2. VVD vidējā līmeņa vadītāju vadības prasmju pilnveidošana un attīstība; 4.3. Apmācības augstākā un vidējā līmeņa vadītāju publiskās runas prasmju attīstīšanai.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2021
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 82 600.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 82 600.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 66 872.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.