• Sākums >
  • Esošo piesārņojošo darbību iedalījuma un īpašo vides prasību izvērtējums un aktualizācija

Esošo piesārņojošo darbību iedalījuma un īpašo vides prasību izvērtējums un aktualizācija

Reģ Nr. 1-08/194/2020

Projekta mērķis

Pasākuma mērķis: sniegt priekšlikumus jaunam B un C kategorijas piesārņojošo darbību sarakstam, kā arī sniegt priekšlikumus par vides prasībām, kas nepieciešamas specifiskām nozarēm. Latvijā piesārņojošās darbības tiek iedalītas A, B un C kategorijās, no kurām B un C kategorijas ir nacionāla līmeņa saraksts, kas izveidots 2002.gadā. Līdz ar to nepieciešams darbību sarakstu izvērtēt, noteikt kritērijus darbību pārskatīšanai un sniegt priekšlikumus jaunam B un C kategorijas sarakstam. Saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" regulējumu, šobrīd ir spēkā vides prasības atsevišķām nozarēm, piemēram, autoservisiem, kokzāģētavām un citām nozarēm, kuras ir izstrādātas pirms aptuveni 20 gadiem. Tā kā tiek izstrādāts jauns Piesārņojuma novēršanas likums, tad ir nepieciešams arī aktualizēt, kādas vides prasības būtu piemērojamas atsevišķām nozarēm. Lai šo mērķi sasniegtu, nepieciešams izvērtēt esošās vides prasības un sniegt priekšlikumus aktuālām vides prasībām.

Projekta uzdevumi

1. Iepirkuma procedūras īstenošana atbilstoši PIL 9.panta kārtībai. 2. Esošo piesārņojošo darbību iedalījuma un īpašo vides prasību izvērtējums un aktualizācija: 2.1. Izstrādāt priekšlikumu jaunam B un C kategorijas piesārņojošo darbību sarakstam (veikts esošā saraksta izvērtējums, apkopota ārzemju pieredze, literatūras izvērtējums par dažādu sektoru radīto piesārņojumu, Latvijas tautsaimniecības/rūpniecības apskats, ietverot tendences, izvērtējums, kā esošā piesārņojošo darbību klasifikācija ir ieviesta Valsts vides dienesta informācijas sistēmā “TULPE”, izstrādāti kritēriji saraksta pārskatīšanai); 2.2. Izstrādāt priekšlikumus īpašām vides prasībām, kas būtu ietveramas jaunā Piesārņojuma novēršanas likuma tvērumā (veikts esošo vides prasību izvērtējumu un analīze, veiktas intervijas ar vides un attiecīgo ražošanas un pakalpojumu jomu speciālistiem, citu valstu pieredzes apkopojums); 2.3. Organizēt sanāksmi, kura laikā izpildītājs noprezentē izstrādātos priekšlikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Valsts vides dienestam un Vides pārraudzības valsts birojam.

Projekta rezultāti

1. Izstrādāti divi iepirkuma nolikumi / tirgus izpētes dokumentācijas un tehniskās specifikācijas, veiktas iepirkuma / tirgus izpētes procedūras, izvēlēti izpildītāji un noslēgti līgumi darba uzdevumu izpildei. 2. Esošo piesārņojošo darbību iedalījuma un īpašo vides prasību izvērtējums un aktualizācija: 2.1. Izstrādāts un VARAM Vides aizsardzības departamentam iesniegts pārskats, kas ietver esošā B un C kategorijas darbību saraksta izvērtējumu, ārvalstu pieredzes apkopojumu, Latvijas tautsaimniecības / rūpniecības apskatu (raksturojot lielākās nozares un sektoru attīstības tendences), literatūras apskatu par dažādu sektoru radīto piesārņojumu, izvērtējumu, kā esošā piesārņojošo darbību klasifikācija ir ieviesta Valsts vides dienesta informācijas sistēmā “TULPE”, kritērijus darbību saraksta pārskatīšanai, kā arī priekšlikums jaunam B un C kategorijas piesārņojošo darbību sarakstam; 2.2. Izstrādāts un VARAM Vides aizsardzības departamentam iesniegts pārskats, kas ietver esošo īpašo vides prasību izvērtēšanu (likuma "Par piesārņojumu" tvērumā) un analīzi, informācijas atspoguļojums no intervijām ar vides un attiecīgo nozaru speciālistiem, citu valstu pieredzes apkopojums, priekšlikumi īpašām vides prasībām, kas būtu iekļaujamas Piesārņojuma novēršanas likuma tvērumā; 2.3. Organizēta sanāksme, kurā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Valsts vides dienestam un Vides pārraudzības valsts birojamsniegta informācija prezentācijas veidā par izstrādātiem priekšlikumiem, līdz šim paveiktā pētījuma darba aktualitātēm un sasniegtiem rezultātiem.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2021
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 60 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 60 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 60 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.