• Sākums >
  • FEE International programmu darbības nodrošināšana Latvijā 2014.gadā

FEE International programmu darbības nodrošināšana Latvijā 2014.gadā

Reģ Nr. 1-08/194/2014

Projekta mērķis

Saglabāt dalību FEE International sadarbības tīklā, nodrošinot visu FEE International programmu (Ekoskolas, Zilais Karogs, Zaļā Atslēga, Jaunie Vides reportieri, Izzini mežu) darbību un attīstību Latvijā.

Projekta uzdevumi

• Nodrošināt Latvijas biedra statusa saglabāšanu FEE International, izpildot administratīvos kritērijus un prasības biedrorganizācijas un pārstāvniecības statusa saglabāšanai, kā arī aktīvi līdzdarbojoties FEE International programmu attīstīšanā starptautiskā līmenī. • Sadarbībā ar VARAM un kompetentajām institūcijām, nodrošināt Peldvietu un jahtu ostu atbilstības izvērtēšanas komisijas darbību, Ekoskolu nacionālās žūrijas darbību, Zaļās Atslēgas izvērtēšanas komisiju darbību saskaņā ar FEE International kvalitātes vadības prasībām. • Īstenot Zilā Karoga programmu, integrējot tajā Nacionālā Peldvietu sertifikāta kvalitātes zīmi, nodrošinot vairāk kā 15 sertifikācijas nacionālā un starptautiskā līmenī ZK un NPS sistēmā. • Nodrošināt Zilā Karoga programmas ietvaros pašvaldību līmenī īstenotus un ZK kvalitātes prasībām atbilstošus >60 vides izglītības pasākumus vietējā līmenī un 2 nacionālā līmeņa vides izglītības kampaņas. • Nodrošināt programmas kvalitātes kontroli un tiešo atbalstu sniegšanu skolām Ekoskolu vides pārvaldības sistēmas izveidē • Nodrošināt Ekoskolu tīkla attīstību, nodrošinot programmas izaugsmi par 15-20% skolām, sasniedzot pieaugums, sasniedzot vismaz 185 reģistrētās skolas. • Nodrošināt Latvijas Ekoskolu programmas saturisko attīstību un starptautisko popularizāciju, īstenojot metodisko materiālu pilnveidošanu un Latvijas programmas līdzdalību Ekoskolu Globālo rīcības dienu iniciatīvā • Nodrošināt JVR programmas atlases konkursus un kandidātu izvirzīšanu JVR starptautiskajai balvai visās kategorijās • Veikt Izzini mežu programmas aktivitāšu pārraudzību • Īstenot Zaļās Atslēgas programmu, nodrošināt tās izaugsmi līdz vismaz 10 sertifikācijām, kā arī saskaņojot un ieviešot Latvijā papildus viesnīcu sertifikācijai kempingu un viesu namu sertifikācijas programmas • Īstenot Zaļās Atslēgas programmas restorānu sertifikācijas pilotprogrammu, iesaistoties starptautiskās programmas testēšanas otrajā kārtā.

Projekta rezultāti

Vispārīgie rādītāji • Saglabāts Latvijas biedra statuss FEE International ar tiesībām īstenot 5 programmas Latvijā – Ekoskolu programmu, Zilā Karoga programmu, Zaļās Atslēgas programmu, Jauno Vides reportieru programmu, Izzini mežu programmu • Nodrošināta FEE International programmu ieviešanas kvalitātes kritēriju izpilde • Nodrošinātas FEE International kvalitātes vadības prasībām atbilstošu nacionālo izvērtēšanas institūciju darbība – Peldvietu un jahtu ostu izvērtēšanas komisija, Ekoskolu nacionālā žūrija, Zaļās Atslēgas nacionālā žūrija • Nodrošināta sertifikāciju kvalitātes kontrole Zilā Karoga programmā, Zaļās Atslēgas programmā un Ekoskolu programmā Programmu rādītāji • Nodrošināta Ekoskolu programmas izaugsme 15-20% robežās, sasniedzot vismaz 185 programmā reģistrētās izglītības institūcijas un >80 Zaļā Karoga sertifikācijas/apbalvojumus • Paplašināta Ekoskolu programmu auditorija līdz 70 000 skolēnu/studentu un 8000 skolotāju • Nodrošināti tiešie pasākumi un apmācības ar >800 skolu pārstāvju līdzdalību (forums, apbalvošana, skolu apmācības) • Nodrošināta >120 izglītības iestāžu iesaiste Ekoskolu globālās rīcības dienas iniciatīvā • Zilais Karogs – vairāk kā 15 sertifikācijas peldvietu un jahtu ostu kategorijās 2014. gadā, saskaņā ar atjaunotajiem kritērijiem abās apakšprogrammās un NPS sistēmā • Vairāk kā 60 vides izglītības pasākumi pašvaldībās Zilā Karoga programmas ietvaros • Jūras piesārņojošo atkritumu kritērija ieviešana, īstenojot Zilā Karoga programmas ietvaros JPS monitoringus – 15 sezonālie monitoringi 5 vietās, 32 vienreizējie monitoringi, 15 A+ sistēmas metodikas monitoringi • Zaļās Atslēgas 10 sertifikācijas viesnīcu kategorijā, • Zaļās Atslēgas kempingu sertifikācijas programmas atvēršana • Zaļās Atslēgas viesu māju sertifikācijas programmas atvēršana • Latvijas programmas iesaiste Zaļās Atslēgas restorānu sertifikācijas pilotprojekta otrajā kārtā • JVR nacionālo atlases konkursu īstenošana 3 vecuma grupās 3 tematiskajās kategorijās • JVR nacionālo kandidātu izvirzīšana JVR starptautiskajai balvai 9 konkursa kategorijās. • Izzini mežu – vairāk kā 200 iesaistīto skolu aktīvas līdzdalības nodrošināšana pasākumos, partnerības attīstīšana ar FEE afiliēto partneri A/S LVM. Publicitātes rādītāji • Programmu sociālo tīklu auditoriju pieaugums līdz 2500 • 6 nacionāla līmeņa preses pasākumi • 40 mediju relīzes • Piesaistīti 6 patstāvīgie mediju partneri programmu aktualitāšu atspoguļošanai • 300 mediju klipingi par programmu īstenošanu

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.12.2014
Īstenotājs Vides Izglītības fonds
Rīga, 11.Novembra krastmala 35-78, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 80 441.80 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 39 751.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 39 391.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.