• Sākums >
  • Autotransporta piesārņojuma avotu ietekmes stacijas Rīgas aglomerācijā uzturēšana

Autotransporta piesārņojuma avotu ietekmes stacijas Rīgas aglomerācijā uzturēšana

Reģ Nr. 1-08/193/2016

Projekta mērķis

Uzturēt autotransporta piesārņojuma avotu ietekmes stacijas Rīgas aglomerācijā, nodrošinot Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 21.maija Direktīvas 2008/50/EK par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai (turpmāk 2008/50/EK) prasību izpildi attiecībā uz piesārņojošo vielu stacionāriem mērījumiem, iegūto datu ziņojumu iesniegšanu, sabiedrības informēšanu un atmosfēras gaisa kvalitātes novērtējumu

Projekta uzdevumi

1) Noslēgt vienošanos ar Rīgas Domi par tai piederošā konteinera izmantošanu autotransporta piesārņojuma avotu ietekmes stacijas Rīga-Valdemāra iela mērījumu organizēšanai un par oglekļa oksīda analizatora izmantošanu mērījumu nodrošināšanai. 1) Noslēgt vienošanos ar Latvijas Universitāti par slāpekļa oksīda, ozona un cieto daļiņu analizatoru izmantošanu mērījumu nodrošināšanai 2) Sagatavot konteineri un analizatorus mērījumu uzsākšanai, uzstādīt staciju un palaist to darbībā 3) Nodrošināt nepārtrauktus slāpekļa oksīda, oglekļa oksīda, ozona un cieto daļiņu stacionārus mērījumus Rīgas aglomerācijas autotransporta piesārņojuma avotu ietekmes stacijā Rīga-Valdemāra iela.

Projekta rezultāti

1) Noslēgta vienošanās ar Rīgas Domi par tai piederošā konteinera izmantošanu mērījumu organizēšanai un par oglekļa oksīda analizatora izmantošanu mērījumu nodrošināšanai. 2) Noslēgta vienošanās ar Latvijas Universitāti par slāpekļa oksīda, ozona un cieto daļiņu analizatoru izmantošanu mērījumu nodrošināšanai. 3) Nodrošināti nepārtraukti slāpekļa oksīda, oglekļa oksīda, ozona un cieto daļiņu mērījumi Rīgas aglomerācijas autotransporta piesārņojuma avotu ietekmes stacijā Rīga-Valdemāra iela.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.11.2017
Īstenotājs Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Rīga, Maskavas iela 165, LV-1019
Projekta kopējās izmaksas 29 696.17 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 29 696.17 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 29 696.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.