Dabas koncertzāle 2014

Reģ Nr. 1-08/193/2014

Projekta mērķis

Īstenojamā pasākuma „Dabas koncertzāles” mērķis ir uzsvērt dabas nozīmi cilvēku dzīvē, uzskatāmi to parādot caur bruņuzivi un caur to, kā veidojusies Gaujas senleja un tās flora un fauna tūkstošiem gadsimtiem. Pasākumu norises teritorijā tiks izvietotas vairākas zinātniskās teltis/darbnīcas, kurās pasākumu apmeklētājiem būs iespēja vērot zinātnieku lietišķos pētījumus, izmantojot vienkāršas, jebkuram interesentam pieejamas metodes, pētot bruņuzivi un tās evolūcijas izaicinājumus; Zemes ģeoloģisko attīstību Gaujas senielejas teritorijā no laika, kad tur dzīvoja bruņuzivs līdz mūsdienām; dabas vērtības, kas sastopamas un vērojamas šodien.

Projekta uzdevumi

2014. gada koncerta uzdevumi ir: • Iepazīstināt sabiedrību ar Latvijas dabu, konkrēti ar Gaujas senleju un tās veidošanos. • Veicināt sabiedrības atbalstu dabas aizsardzības pasākumiem. • Veicināt videi draudzīgu saimniekošanu un vides tūrismu. • Veicināt vides organizāciju sadarbību vides izglītības un vides zinātnes jomā. • Vairot sabiedrības (īpaši jauniešu) interesi par vides zinātnes nozari un saistītām specialitātēm. • Veicināt vides atbildības sajūtu Latvijas sabiedrībā. • Veicināt dabas aizsardzības sadarbību plašākajā Eiropas kontekstā. • Vienā koncertā attīstīt sabiedrības zināšanas par Gaujas senleju un to aizsardzības pasākumiem. Laikā pirms koncerta un pēc koncerta skolēnus izglītot par dabas zinātnes jautājumiem. Specifiskie projekta uzdevumi: • Izstrādāt pasākuma vienotu režiju • Izstrādāt pasākuma zinātnisko režiju un integrēt to mākslinieciskajā režijā • Veikt videofilmēšanas darbus • Izstrādāt pasākuma muzikālās kompozīcijas • Nodrošināt koncerta vadību • Izstrādāt pasākuma dizaina koncepciju • Nodrošināt zinātnisko un māksliniecisko darbnīcu efektīvu darbību • Nodrošināt tehnisko atbalstu (skaņa un gaisma) koncerta īstenošanai • Nodrošināt tehnisko atbalstu(skaņa un gaisma) darbnīcu īstenošanai • Veikt informatīvo video materiālu par Latvijas dabas un mākslas mijiedarbību izstrādi • Veikt video projekciju izstrādi un to atspēlēšanu • Iegādāties un efektīvi izmantot inventāru zinātnes un mākslas laboratorijām • Iegādāties scenogrāfiskos materiālus un izmantot tos saskaņā ar māksliniecisko režiju

Projekta rezultāti

2014. gada koncertu sagaidāmie rezultāti ir: • Paaugstināts atbalsts dabas aizsardzības pasākumiem. • Paaugstināta izpratne par Gaujas senleju, tās izveidi, tās floru un faunu un cilvēka ietekmi uz to. • Palielināta sabiedrības iesaistīšanās sabiedriskā monitoringa un dabas vērotāju pasākumos. • Attīstīts atbildīgs vides tūrisms. • Nodrošināta publicitāte vietējos, nacionālajos un ārvalstu plašsaziņas līdzekļos par biotopu aizsardzību un ilgtspējīgu apsaimniekošanu. • Stiprināta sadarbība starp vides izglītības un vides zinātnes organizācijām Latvijā un Eiropā. • Organizēts viens bezmaksas koncerts, kurus apmeklē vismaz 10 000 cilvēku. Specifiskie projekta rezultāti: • Izstrādāta pasākuma vienotu režiju • Izstrādāta pasākuma zinātnisko režiju un tā integrēta mākslinieciskajā režijā • Veikti videofilmēšanas darbi • Izstrādātas pasākuma muzikālās kompozīcijas • Nodrošināta koncerta vadību • Izstrādāta pasākuma dizaina koncepcija • Nodrošināta zinātnisko un māksliniecisko darbnīcu efektīvu darbība • Nodrošināts tehnisko atbalsts (skaņa un gaisma) koncerta īstenošanai • Nodrošināt tehnisko atbalsts (skaņa un gaisma) darbnīcu īstenošanai • Veikta informatīvo video materiālu par Latvijas dabas un mākslas mijiedarbību izstrāde • Veikta video projekciju izstrāde un to atspēlēšana • Iegādāts un efektīvi izmantots inventārs zinātnes un mākslas laboratorijām • Iegādāts scenogrāfiskais materiāls un tas izmantots saskaņā ar māksliniecisko režiju

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 15.09.2014
Īstenotājs Dabas koncertzāle
Balvu novads, Balvi, Vidzemes iela 10a-14, LV-4501
Projekta kopējās izmaksas 195 101.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 79 960.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 79 960.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.