• Sākums >
  • Rekomendāciju izstrāde medūzu populācijas attālinātā novērtēšanā Baltijas jūras apstākļos

Rekomendāciju izstrāde medūzu populācijas attālinātā novērtēšanā Baltijas jūras apstākļos

Reģ Nr. 1-08/192/2020

Projekta mērķis

Izveidot Baltijas jūras medūzu populācijas kvantificēšanas metodoloģiju, izmantojot attālinātos novērojumus - dronu un zemūdens filmēšanu. Medūzu kvantitatīvas novērtēšanas metodoloģija Baltijas jūrā līdz šim neeksistē, taču medūzu loma barības ķēdēs klimata izmaiņu apstākļos būtiski pieaug.

Projekta uzdevumi

1. Apkopot metodoloģijas, kas ietver drona izmantošanu un apraksta pielietoto drona uzņemto attēlu analīzes (“image analysis”) pieeju objektu, tai skaitā medūzu, identificēšanā. Definēt Baltijas jūras apstākļos (zema caurredzamība, augsta gaismas absorbcija un atstarošana; maza izmēra medūzas – līdz 30 cm diametrā) potenciāli pielietojamās metodoloģiskās pieejas medūzu uzskaitē. 2. Iegūt izejas datus 1. punktā definēto metodoloģiju testēšanai - Rīgas līcī un Kurzemes piekrastes ūdeņos veicot aerofotogrāfēšanu ar dronu un zemūdens filmēšanu (medūzu vertikālā sadalījuma noteikšanai), kā arī nosakot ūdens caurredzamību ar Sekki disku. 3. Izmantot 2.punktā iegūtos datus, lai testētu 1. punktā atlasītās metodiskās pieejas un novērtētu to pielietojamības potenciālu (efektivitāti) Baltijas jūras apstākļos. 4. Detalizēti aprakstīt efektīvākās medūzu uzskaites metodoloģijas pielietojuma protokolu, ietverot izvērstu testēšanas aprakstu. 5. Iepazīstināt ICES zooplanktona ekoloģijas darba grupu (WGZE) ar rezultātiem (parasti noris martā/aprīlī), lai saņemtu ekspertu viedokli un ieteikumus metodoloģijas uzlabošanai/rezultātu interpretēšanai. 6. Izstrādāt rekomendācijas efektīvākās medūzu uzskaites metodoloģijas iekļaušanai nacionālajā jūras monitoringa programmā. 7. Informatīvs seminārs par projekta rezultātiem, iepazīstinot ar testētajām metodoloģijām, testēšanas rezultātiem, efektīvākās metodoloģijas pielietojuma protokolu un potenciālu tās iekļaušanai nacionālajā monitoringa programmā.

Projekta rezultāti

1. Literatūras analīze par globāli pielietotajām medūzu uzskaites metodēm un definētas Baltijas jūras apstākļos potenciāli pielietojamās metodoloģiskās pieejas, kas tiks testētas projektā; rezultāts – atskaite - apraksts; uz 30/07/2021; 2. Apkopoti projekta laikā ievāktie dati; rezultāts – metadatu tabula; uz 30/11/2021; 3. Metodoloģiju testēšanas pārskats; rezultāts – atskaite - apraksts; uz 31/03/2022; 4. Efektīvākās metodoloģijas pielietojuma protokols; rezultāts – metodoloģiskais protokols; uz 30/04/2022; 5. Rezultātu prezentēšana ICES WGZE ikgadējā sanāksmē – sanāksmes darba kārtība; rezultāts – atskaite par prezentācijas būtību, iegūtajiem komentāriem un diskusijas pamatidejām; uz 30/04/2022; 6. Izstrādātas rekomendācijas efektīvākās metodoloģijas iekļaušanai nacionālajā jūras monitoringa programmā, aprakstīts metodoloģijas attīstības un uzturēšanas plāns, definēti tā īstenošanai nepieciešamie resursi; rezultāts – atskaite - apraksts; uz 30/06/2022; 7. Informatīvs seminārs; rezults – semināra darba kārtība; dalībnieku saraksts; uz 30/06/2022.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.06.2022
Īstenotājs Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Rīga, Daugavgrīvas 8, LV-1048
Projekta kopējās izmaksas 29 909.66 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 29 909.66 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.