• Sākums >
  • Demonstrāciju saimniecību tīkls privātos mežos dabas vērtību apsaimniekošanai

Demonstrāciju saimniecību tīkls privātos mežos dabas vērtību apsaimniekošanai

Reģ Nr. 1-08/190/2020

Projekta mērķis

Lai nodrošinātu vides politikas mērķu sasniegšanu sugu un biotopu aizsardzības nodrošināšanā Latvijas teritorijā, ir nepieciešams uzlabot zemes apsaimniekotāju izpratnes un izglītības līmeni par dabas aizsardzības mērķiem un veidiem, kā katrs zemes īpašnieks var dot ieguldījumu apsaimniekojot īpašumu tādā veidā, kas palīdz šos mērķus sasniegt. Šobrīd daudzi īpašnieki ir saņēmuši informatīvas vēstules par konstatētām dabas vērtībām viņu īpašumos, un daudzie zvani uz Latvijas Meža īpašnieku biedrību liecina par zināšanu trūkumu, ko šāds konstatējums nozīmē, kas ir atļauts vai nav atļauts darīt. Ir svarīgi, lai īpašnieki ir ieinteresēti pielāgot savu saimniekošanas praksi tā, lai šīs vērtības apzinātu un saimniekotu tā, lai tās saglabātu. Neziņa, kā rīkoties var apdraudēt biotopu aizsardzību pat tad, ja biotopa apsaimniekošana pareizā veidā nerada ekonomiskus zaudējumus. Tāpēc svarīgi ir izzināt dabas vērtību saglabāšanas priekšnosacījumus. Latvijas Meža īpašnieku biedrība ar sadarbības organizācijām un pieejamām iestrādēm īpašnieku izglītošanā nosedz nozīmīgu meža īpašnieku daļu. LMĪB ir iestrādes gan klātienes, gan neklātienes formātam meža īpašnieku izglītošanā. Tādējādi izveidotās demonstrāciju saimniecības privāto meža īpašnieku mežos, pirmkārt, veicinās pašu iesaistīto īpašnieku izpratnes izaugsmi, kā arī nodrošinās objektus, kas var tikt izmantoti daudz plašāka īpašnieku loka sasniegšanai. Turklāt atbilstoši EK vadlīnijām par aizsargājamo teritoriju izveidi un apsaimniekošanu, pašu zemes īpašnieku pieredzes stāsts ir efektīvākais veids, kā nodrošināt labās prakses pārnesi, pretēji likumdošanas regulējumam.

Projekta uzdevumi

Izvēlēties meža īpašnieku īpašumos 18 objektus ar aizsargājamām dabas vērtībām, kas identificētas gan dabas skaitīšanas procesā, gan pēc pašu iniciatīvas. Veikt šo objektu novērtējumu ar dabas ekspertu palīdzību Sagatavot informatīvo materiālu par dabas vērtībām un rekomendācijām to apsaimniekošanai. Izgatavot brīvdabas informācijas stendus un izvietot tos objektos Nodrošināt publicitāti izveidotajiem objektiem.

Projekta rezultāti

1. Atlasīti 18 demonstrāciju objekti privātos īpašumos. 2. Veikts šo objektu novērtējums attiecībā uz biotopiem, aizsargājamām sugām, sagatavotas rekomendācijas objekta apsaimniekošanai. 3. Veikti nepieciešami apsaimniekošanas pasākumi, lai nodrošinātu piekļuvi un izpēti. 4. Izgatavoti 18 brīvdabas stendi, kurā izvietota sagatavotā informācija par objektiem. Stendi izvietoti objektos. 5. Objekta īpašniekam nodrošināti izdales materiāli par objektu turpmākiem meža izglītošanas pasākumiem 6. Sagatavoti audio materiāli un izvietoti Soundcloud platformā 7. Nodrošināti publicitātes pasākumi par izveidotajiem objektiem.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.06.2022
Īstenotājs Latvijas Meža īpašnieku biedrība
Limbažu novads, Ūdensdzirnavas, LV-4014
Projekta kopējās izmaksas 42 923.44 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 42 064.97 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.