• Sākums >
  • Mežābeles un meža bumbieres statusa izvērtēšana Latvijā.

Mežābeles un meža bumbieres statusa izvērtēšana Latvijā.

Reģ Nr. 1-08/190/2018

Projekta mērķis

1. Ar morfoloģisko un ģenētisko metožu palīdzību noskaidrot mežābeles Malus sylvestris un meža bumbieres Pyrus pyraster esamību un izplatību Latvijā. 2. Izstrādāt rekomendācijas mežābeles Malus sylvestris un meža bumbieres Pyrus pyraster statusa noteikšanai abu sugu aizsardzības politikas veidošanai.

Projekta uzdevumi

1. Apzināt mežābeļu un meža bumbieru atradnes Latvijā (herbārijs, literatūra, citi avoti). 2. Veikt mežābeles un meža bumbieres atradņu meklēšanu un dokumentēšanu, novērtējot atrastos augus pēc morfoloģiskajām pazīmēm, ievācot herbārija materiālu, ievācot materiālu ģenētiskajām analīzēm. 3. Veikt ievāktā materiāla ģenētiskās analīzes. 4. Veikt datu apstrādi, izvērtēt korelāciju starp konkrētu augu morfoloģisko un ģenētisko atbilstību konkrētam taksonam. 5. Ievākt pavairojamo materiālu (sēklas) no ticamākajām atradnēm, sēklaudžu morfoloģisko pazīmju variabilitātes (skaldīšanās) izvērtēšanai (rudenī, - ja būs augļi). 6. Atkarībā no iegūtajiem rezultātiem, izstrādāt rekomendācijas sugu aizsardzības politikas tālākai veidošanai in situ un ex situ (atbilstība iekļaušanai īpaši aizsargājamo sugu sarakstā, minimālo pietiekamo izmēru korekcija dižkoka – dabas pieminekļa statusa noteikšanai, in situ un ex situ saglabāšana, tai skaitā ĪADT izveide (ja nepieciešams) u.c.) 7. Pavairojamā materiāla ievākšana no izcilākajiem (vietējam savvaļas materiālam atbilstošākajiem) abu sugu paraugiem ex situ stādījumu izveidošanai, kā arī sēklu uzglabāšanai LVMI “ Silava” gēnu (sēklu) bankā. 8. Rezultātu prezentācija.

Projekta rezultāti

1. Apzināts mežābeles Malus sylvestris Latvijas populācijas vispārējais stāvoklis. Rez.forma.: Atskaite par apzinātajām mežābeles Malus sylvestris atradnēm Latvijā. 2. Apzināts meža bumbieres Pyrus pyraster Latvijas populācijas vispārējais stāvoklis. Rez.forma.: Atskaite par apzinātajām meža bumbieres Pyrus pyraster atradnēm Latvijā. 3. Apzināti mežābeles Malus sylvestris un meža bumbieres Pyrus pyraster dižkoki. Rez.forma.: Ziņojums DAP datu ievietošanai datu bāzē “OZOLS”. Dižkokiem – valsts nozīmes dabas pieminekļiem uzliktas “ozollapas” zīmes. 4. Nodrošināta mežābeles Malus sylvestris un meža bumbieres Pyrus pyraster Latvijas populācijas ģenētiskā materiāla izpēte un saglabāšana. Rez.forma.: LVMI “ Silava” gēnu (sēklu) bankā un NBD ex situ kolekcijā Salaspilī tiek uzglabāts abu sugu genofonda materiāls. 5. Izstrādātas rekomendācijas mežābeles Malus sylvestris un meža bumbieres Pyrus pyraster Latvijas populācijas

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.10.2019
Īstenotājs Nacionālais botāniskais dārzs
Salaspils, Miera iela 1, LV-2169
Projekta kopējās izmaksas 29 040.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 29 040.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.