• Sākums >
  • Eirāzijas lūša Lynx lynx aizsardzības plāna atjaunošana

Eirāzijas lūša Lynx lynx aizsardzības plāna atjaunošana

Reģ Nr. 1-08/190/2016

Projekta mērķis

Eirāzijas lūša populācijas Latvijā saglabāšana labvēlīgā aizsardzības statusā ilgtermiņā, veicinot labvēlīga stāvokļa sasniegšanu un uzturēšanu visā Baltijas lūšu populācijā, kā arī rast veiksmīgāko risinājumu starp iesaistītajām interešu grupām lielo plēsēju un cilvēka līdzāspastāvēšanas jautājumos Latvijā.

Projekta uzdevumi

1. Nodrošināt SAP atjaunošanu atbilstoši sugu aizsardzības plānu izstrādes vadlīnijām (saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likumu, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 11.05.2015. rīkojumu Nr. 127 "Par sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrādāšanas kārtību" un Dabas aizsardzības pārvaldes rīkojumu Nr.1.1/15/2015-P 12.05.2015) un SAP iesniegšanu atbildīgajām institūcijām. 2. Organizēt starpvalstu speciālistu tikšanās iesaistot Lietuvas, Igaunijas un LCIE ekspertus lielo plēsēju jautājumos, nodrošinot pieredzes apmaiņu un Latvijas SAP apspriešanu. 3. Organizēt apspriedes ar atbilstošās jomas ekspertiem, vides organizāciju, valsts institūciju un nevalstisko, t. sk. medību, organizāciju pārstāvjiem SAP atjaunošanas laikā. 4. Nodrošināt SAP pilnā teksta tulkojumu angļu valodā.

Projekta rezultāti

1. Atjaunots Eirāzijas lūša aizsardzības plāns atbilstoši sugu aizsardzības plānu izstrādes vadlīnijām un nodots Dabas aizsardzības pārvaldei; SAP iztulkots angļu valodā. 2. Noorganizēta tikšanās (nodrošināta starptautiska pieredzes apmaiņa un Latvijas SAP apspriešana) un divas SAP apspriedes ar ekspertu un ieinteresēto pušu pārstāvju līdzdalību (sapulču protokoli). 3. Iekļauts maksimālais lielo plēsēju apsaimniekošanas jautājumos ieinteresēto grupu skaits, nodrošinot informācijas novadīšanu, sasniedzot visas mērķgrupas (sapulču dalībnieku saraksts) un veicināta to līdzdalība SAP izstrādē (sapulču protokoli).

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 31.10.2017
Īstenotājs Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”
Salaspils, Rīgas iela 111, LV-2169
Projekta kopējās izmaksas 8 000.21 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 000.21 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.