• Sākums >
  • Starptautiskās konvencijas par kuģu balasta ūdens un nosēdumu kontroli un pārvaldību ieviešanai nepieciešamā kuģu balasta ūdens un nosēdumu ietekmes monitoringa nodrošināšana.

Starptautiskās konvencijas par kuģu balasta ūdens un nosēdumu kontroli un pārvaldību ieviešanai nepieciešamā kuģu balasta ūdens un nosēdumu ietekmes monitoringa nodrošināšana.

Reģ Nr. 1-08/18/2020

Projekta mērķis

Nodrošināt 2004.gada Starptautiskās konvencijas par kuģu balasta ūdens un nosēdumu kontroli un pārvaldību ieviešanu Latvijā atbilstoši 20.06.2018. likumam "Par Starptautiskās konvencijas par kuģu balasta ūdens un nosēdumu kontroli un pārvaldību," lai samazinātu neatbilstoši apsaimniekotu kuģu balasta ūdeņu un nosēdumu radīto invazīvo sugu introdukcijas risku Latvijas ūdeņos. Konvencija Latvijā stājās spēkā 11.01.2019. Ar 20.06.2018. likumu "Par Starptautiskās konvencijas par kuģu balasta ūdens un nosēdumu kontroli un pārvaldību" (turpmāk - Likums) VARAM un Latvijas Hidroekoloģijas institūtam, kā arī Valsts vides dienestam ir uzdoti jaunus, līidz šim neīstenotus uzdevumus.Ievērojot 2017.gada 7.jūlija IMO rezolūciju MEPC.287(71) “BWM konvencijas ieviešana”, saskaņā ar kuru balasta ūdeņu paraugu ņemšana un analizēšana ar 2020.gadau kļūst aktuāla. Spēkā esošās jūras vides monitoringa programmas ietvaros (kas tiek īstenots uz atsevišķu pārvaldes uzdevumu deleģējuma līguma starp VARAM un LHEI pamata) ne balasta ūdens pārvaldības ietekmes monitoringu Latvijas jurisdikcijā esošajos jūras ūdeņos (piemēram, svešo sugu monitoringa programmu ostās), ne papildus balasta ūdens paraugu ņemšanu un analīžu veikšanu (piemēram, kuģu kontroles ietvaros) atbilstoši Konvencijai šobrīd nav iekļauts un nevar īstenot.

Projekta uzdevumi

Likuma 7. pants uzdod VARAM sadarbībā ar Latvijas Hidroekoloģijas institūtu nodrošināt: 1) Konvencijas 9. panta 1. punkta "c" apakšpunktā paredzēto saistību izpildi - kuģa balasta ūdens paraugu ņemšanu un analīzi kuģu kontroles ietvaros Latvijas lielākajās ostās; 2) atzinuma par vides risku sniegšanu Konvencijas pielikuma A-4. noteikumā minēto atbrīvojumu piešķiršanai. Lai varētu veikt nepieciešamo operatīvo kontroli ostās, projekta īstenošanas ietvaros nodrošināt: 1) aparatūras iegāde ūdens paraugu analizēšanai no kuģiem pēc operatīvās identificēšanas metodes saskaņā ar Starptautiskās Jūrniecības organizācijas, IMO vadlīnijām, un nepieciešamā inventāra iegādi ūdens un nosēdumu paraugu ņemšanai un analīzei laboratorijā; 2) izstrādāt balasta ūdens monitoringa plānu; 3) uzsākt monitoringa īstenošanu t.sk. izmantojot operatīvā monitoringa aprīkojumu, veikt paraugu analīzi laboratorijā, datu apstrādi (t.sk. nezināmu biologisko objektu identifikācija datu bāzēs, konsultācijas), interpretāciju; 4) novērtējuma ziņojuma/ atzinuma gatavošanu.

Projekta rezultāti

Likuma 7. pants uzdod VARAM sadarbībā ar Latvijas Hidroekoloģijas institūtu nodrošināt: 1) Konvencijas 9. panta 1. punkta "c" apakšpunktā paredzēto saistību izpildi - kuģa balasta ūdens paraugu ņemšanu un analīzi kuģu kontroles ietvaros Latvijas lielākajās ostās; 2) atzinuma par vides risku sniegšanu Konvencijas pielikuma A-4. noteikumā minēto atbrīvojumu piešķiršanai. Lai varētu veikt nepieciešamo operatīvo kontroli ostās, projekta īstenošanas ietvaros nodrošināt: 1) aparatūras iegāde ūdens paraugu analizēšanai no kuģiem pēc operatīvās identificēšanas metodes saskaņā ar Starptautiskās Jūrniecības organizācijas, IMO vadlīnijām, un nepieciešamā inventāra iegādi ūdens un nosēdumu paraugu ņemšanai un analīzei laboratorijā; 2) izstrādāt balasta ūdens monitoringa plānu; 3) uzsākt monitoringa īstenošanu t.sk. izmantojot operatīvā monitoringa aprīkojumu, veikt paraugu analīzi laboratorijā, datu apstrādi (t.sk. nezināmu biologisko objektu identifikācija datu bāzēs, konsultācijas), interpretāciju; 4) novērtējuma ziņojuma/ atzinuma gatavošanu.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2020
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 37 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 37 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 37 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.